Autor - szczegóły

Lembrych-Furtak, Robert, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Katedra Marketingu, Polska