Autor - szczegóły

Karoń, Agnieszka, Uniwersytet Jagielloński Instytut Socjologii (Studentka Szkoły Nauk Społecznych I rok ), Polska

  • Vol 27, No 2 (2020) - Recenzje
    Review of: Dariusz Jemielniak, Aleksandra Przegalińska, Społeczeństwo współpracy [Collaborative Society], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, pp. 182
    Szczegóły  PDF (English)