Autor - szczegóły

Dawidowicz, Aneta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Politologii, Polska

  • Vol 23, No 2 (2016) - Sprawozdania z konferencji
    Aneta Dawidowicz, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski. Metamorfozy bezpieczeństwa i zagrożeń w XX i XXI wieku: nowa jakość polityczna, militarna, demograficzna, kulturowa”, Lublin 24 listopada 2016 r.
    Szczegóły  PDF
  • Vol 26, No 1 (2019) - Sprawozdania z konferencji
    Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”, Lublin 14 czerwca 2018 roku
    Streszczenie w języku polskim  PDF