Autor - szczegóły

Litwin-Lewandowska, Dorota, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska