Autor - szczegóły

Marczewska-Rytko, Maria, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska