Autor - szczegóły

Marczewska-Rytko, Maria, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska