Anarchism Based on Metaphysics. On the Supernatural Liberty. Anarchizm oparty na metafizyce. O wolności nie z tego świata. Review: Tymoteusz Onyszkiewicz, Anarchizm transcendentalny a gnoza. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC 2018, pp. 124.

Daniel Komarzyca

Abstract


-

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bakunin, M. (2014). Myśli. Poznań: Wydawnictwo Bractwo Trojka.

Bäcker, R. (2011). Nietradycyjna teoria polityki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Buksiński, T. (2006). Współczesne filozofie polityki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Burns, K. (2006). Księga mędrców Wschodu. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.

Graham, R. (red.). (2005). Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas, Volume One. Montreal: Black Rose Books.

Heywood, A. (2008). Ideologie polityczne. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kropotkin, P. (2006). Pomoc wzajemna. Poznań: Wydawnictwo Bractwo Trojka.

Laozi. (2006). Księga dao i de z komentarzami Wang Bi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Liu, J. (2010). Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mazur, R. (2013). Czy Daodejing Laozi daje podstawy do interpretacji mistycznej? Pobrane z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3134/Mazur_Rafał.pdf

Nakamura, H. (2005). Systemy myślenia ludów Wschodu: Indie – Chiny – Tybet – Japonia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Onyszkiewicz, T. (2017). Mój anarchizm. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.

Radhakrishnan, S. (2017). Filozofia indyjska. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-Vis Etiuda.

Rapp, J. A. (2012). Daoism and Anarchism: Critiques of State Autonomy in Ancient and Modern China. New York: Bloomsbury Publishing.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2019.7.1.110-119
Data publikacji: 2020-01-18 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2020-06-18 00:34:15


Statistics


Total abstract view - 773
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 589

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Daniel Komarzyca

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.