Between Order and Choice. In vItro Fertilization Method in the Opinion of High School and University Students. On the Basis of Sociological Research

Józef Baniak

Abstract


In this article I analyze the opinions of high school students from Kalisz (Poland) and unversity students from Poznań (Poland) on the extracorporeal fertilization in vitro and the possibility of using it by infertile married couples. The problem of this method of treatment is connected with medical conscience clause which can in practical application prevent married couples from using it and becoming parents. The basis of this analysis is sociological research carried out in 2011 on 456 students in Kalisz and 426 students in Poznań (courses: sociology, pedagogy, information technology and management). These studies have shown that the majority of the respondents (70.4 %) accepts this method of infertility treatment and its use in practice; a similar proportion (69.8%) opposes the negative position of the Roman Catholic Church questioning this method of infertility treatment and prohibiting its use by its followers. Similarly, the majority of high school students and university students (52.4%) reject the medical conscience clause that Catholic doctors use in relation to in vitro fertilization. The dominant percentage of respondents (68.8%) does not recognize this method of fertilization as morally wrong or as a cardinal sin. Only 23,6% of the responders support the position of the Catholic Church and are against the in vitro method. 


Keywords


in vitro fertilization method; infertility of spouses; in vitro as immoral action; naprotechnology; medical conscience clause; opinions; moral evaluations; high school students; university students

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Babbie, E. (1977). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Baniak, J. (2015). Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej. Warszawa: Difin.

Biszewska, J. (2015). In vitro. Szanse w procentach. Gazeta. Pl. e-Dziecko, 2, 1-2.

Blalock, H. M. (1977). Statystyka dla socjologów. Warszawa: PWN.

Boguszewski, R. (2012). Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia? Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Budrowska, B. (2000). Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Funna.

Czarnecki, P. (2002). Dylematy etyczne współczesności. Warszawa: Difin.

Głombik, K. (2009). Naprotechnologia – godziwa metoda leczenia niepłodności w małżeństwie. W: E. Lichtenberg- Kokoszka, E. Janik, J. Dzierżanowski (red.), Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne (s. 91-99). Kraków: Impuls.

Górska, M. (2005). Zagrożona męskość. Raport: Niepodległość. Żyjmy Dłużej, 1, 52-62.

Jan Paweł II. (1995). Evangelium Vitae. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, Watykan.

Konarska, I. (2005). Przepraszam, czy tu leczą? Raport Niepodległość. Żyjmy Dłużej, 1, 135-144.

Miall, Ch. (1994). Community Constructs of Involuniary Childesness: Sympathy, Stigma and Social Support. The Canadian Review of Sociology and Anthropology, 4, 392-421.

Modzelewski, W. (2009). Jak się różnimy, jak się zmieniamy? Współczesny świat w sondażach międzynarodowych. Warszawa: Scholar.

Morzyniec, A. (2009). Moralne aspekty inżynierii genetycznej a zwłaszcza zapłodnienia In vitro. W: A. Maksymowicz (red.), Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności (s. 122-133). Kraków: Nomos.

Przybył, I. (2012). Zostać rodzicem mimo wszystko: uwarunkowania działań prokreacyjnych małżonków niepłodnych. W: J. Baniak (red.), Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce (s. 127-141). Kraków: Nomos.

Roguska, B. (2010). Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro. Komunikat z badań CBOS. BS/96/2010/, Warszawa.

Rostowski, J. (1993). Współczesne zmiany w postawach wobec dziecka. Problemy Rodziny, 1(5), 3-6.

Rostowski, J. (1993). Współczesne zmiany w postawach wobec dziecka. Część II: Uwarunkowania społeczno - rodzinne. Problemy Rodziny, 2(6), 3-17.

Sitkowski, M. (2005). Od magicznych kamieni do in vitro. Raport Niepodległość. Żyjmy Dłużej, 1, 126-131.

Szawarski, Z. (2014). Nie masz prawa. Gazeta Wyborcza, 177 (8209), 8.

Szeroczyńska, M. (2008). Czy istnieje prawo do posiadania dzieci? W: A. Kwak (red.), Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi (s. 89-112). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Tomasik, K. (2010). Metoda in vitro w ustawodawstwie krajów Europy i pozaeuropejskich. Diakonia Życia, 3, 1-4; także: strona Katolickiej Agencji Informacyjnej: http://ekai.pl

Wojaczek. M. (2009). Naprotechnologia wyrazem troski o zdrowie. W: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janik, J. Dzierżanowski (red.), Niepodległość. Zagadnienie interdyscyplinarne (s. 42-53). Kraków: Impuls.Data publikacji: 2020-07-03 01:36:07
Data złożenia artykułu: 2020-06-28 22:34:27


Statistics


Total abstract view - 312
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 113

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Józef Baniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.