What do Mass Media Do for Us? What do We Do for Media? Function and Impact of Mass Media in Society

Bartosz Kicior

Abstract


This text is a synthesis of the author’s theoretical considerations contained in a broader study about social role and value of media with media reality described and analysed in academic works in the field of media communication. The fundamental question asked in the text is a question about the functions that media perform in the everyday life of post-modern societies at the level of the mass audience; what needs they fulfil and how their mechanisms work (with particular focus on influence on receivers). 


Keywords


mass media; function of media; role of media; new media

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adorno, T. (1990). Tezy na temat socjologii. W: K. Sauerland (red.), Sztuka i sztuki. Wybór esejów (s. 13-21). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Adorno, T. (1990). Prolog do telewizji. W: K. Sauerland (red.), Sztuka i sztuki. Wybór esejów (s. 58-67). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Baran, S., Davies, D. (2007). Teorie komunikowania masowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bohner, G., Wanke, M. (2004). Postawy i zmiany postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Baliszewski, T. (2014, 29 maja). Polskie szwadrony śmierci na Ukrainie. Pobrane z: http://natemat.pl/104309,polskie-szwadrony-smierci-na-ukrainie-radoslaw-sikorski-ostrzega-przed-rosyjskapropaganda

Dąbala, J. (2011). Pozorowanie wartości w mediach. Zeszyty Naukowe KUL, 54(3), 3-11.

Dziadzia, B. (2007). Wpływ Mediów. Kraków: Impuls.

Fowler, J., Rodd E. (2014). Web 4.0: The Ultra - Intelligent Electronic Agent is Coming. Pobrane z: http://bigthink.com/big-think-tv/web-40-the-ultra-intelligent-electronic-agent-iscoming

Kaczmarczyk, M. (2011). Lokalne dziennikarstwo obywatelskie. Pobrane z: http://www.sbc.org.pl/Content/24114/kaczmarczyk%20lokalne%20dziennikarswto.pdf

Kępa-Metrak, J. (2009). Rola mediów w społeczności lokalnej. W: D. Detka, I. Sinkiewicz-Potaczała, M. Niewczas-Sochacka, J. Kępa-Mętrak (red.), Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych (s. 9-25). Kielce: UMWŚ.

Kołodziejczyk, A., Kubicka, D. (2007). Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania. Warszawa: Impuls.

Kozłowska, A. (2006). Oddziaływanie Mass Mediów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kraszkiewicz, K. (2010, 14 wrzesień). Funkcjonalizm w ujęciu Mertona [Wpis na blogu]. Pobrane z: http://popproblemy.blogspot.com/2012/12/funkcjonalizm-w-ujeciu-mertona.html

Luhmann, N. (1993). Communication and Social Order. Risk: A Sociological Theory. New Jersey: Transaction Publishers.

Luhmann, N. (2007). Systemy społeczne. Kraków: NOMOS.

McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.

Nass, C., Reeves, B. (2000). Media i ludzie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Parsons, T. (1968). The Structure of Social Actions. Nowy Jork: New York Free Press.

Rosiński, M. (2014, 25 maj). Rosyjska propaganda w sprawie Ukrainy. Pobrane z: http://geopolityka.net/rosyjska-propagandaw-sprawie-ukrainy

Szpunar, M. (2005). Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości. W: E. Hałas, K. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego (s. 380-406). Warszawa: Scholar.

Szpunar, M. (2017). Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności, Zeszyty Prasoznawcze, 60(3), 494-504. DOI: 10.4467/22996362PZ.17.030.7327

Turner, J. (2012). Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Scholar.Data publikacji: 2020-07-03 01:36:12
Data złożenia artykułu: 2020-07-02 21:20:20


Statistics


Total abstract view - 394
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 215

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Bartosz Kicior

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.