Sport as the Subject of the Museum Narration

Barbara Cyrek

Abstract


The article presents the thesis that the cultural and educational potential of sport can be perfectly used in museum education. The evolution of museums has made museum narrations more and more frequently dealing with everyday issues. In turn, using the latest technology allows the exhibition not only to be contemplated but also experienced. Sport is a source of many values, which preservation is also one of the essential functions of museums. The author draws attention to the fact that sport, due to high emotional involvement, can also have disintegrating effects, so making it the subject of an exposure is not only promising, but it can also carry risks. The article presents the opportunities and threats involved in making sport a subject of museum narrative. The reflections are based on a case study.

Keywords


museology, museum education, education through sport

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Cedro, P. (2013). Społeczna rola sportu. Rozprawy Społeczne, 7(2), 77-95.

Drozdowski, R. (2011). Sport – podwójny agent. W: Ł. Rogowski, R. Skrobacki (red.), Społeczne zmagania ze sportem (ss. 13-20). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.

Folga-Januszewska, D. (2008). Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Heinemann, K. (1989). Wprowadzenie do socjologii sportu (tłum. Mirosław Skwieciński). Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.

Kamińska, A. (2015). (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne, Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12882/1/Kami%C5%84ska%20 Aneta%20-%20(Re)konstrukcje%20muzeum...-%20doktorat.pdf

Klaś, J. (2013). Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej. Zarządzanie w Kulturze, 14(3), 197-215. doi: 10.4467/20843976ZK.13.013.1335

Klimek, Ł. (red.). (2016). Sport w Nowej Hucie. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Kołodziej, A. (2015). O potencjale i kierunkach rozwoju socjologii sportu. Opuscula Sociologica, (2), 5-18. doi:10.18276/os.2015.2-01

Kowalczyk, S. (2010). Elementy filozofii i teologii sportu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krawczyk, Z. (2000). Sport w zmieniającym się społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo AWF.

Kwieciński, Z. (1991). Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły). Edukacja, (1), 88-98.

Lipoński, W. (2012). Historia sportu: na tle rozwoju kultury fizycznej. Warszawa: PWN.

Lipoński, W. (1974). Sport, literatura, sztuka. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka.

Mazurkiewicz, M. (2014). Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Mylik, M. (2013). Czy istnieje możliwość i sens doskonalenia sportowego każdego człowieka? W: J. Kosiewicz, T. Michaluk, K. Pezdek (red.), Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej (ss. 36-44). Wrocław: Wydawnictwo AWF.

Pater, R. (2014). W poszukiwaniu standardów edukacji muzealnej. Muzealnictwo, (53), 134-143.

Pater Mroczkowska, D. (2017, 7 stycznia). O to były złote lata Hutnika [Komentarz na portalu Facebook]. Pobrane z: https://www.facebook.com/NowaHutaMuzeum/photos/ms.c.eJw9yMkNACAMA7CNUOmVZP~;FEIfw07M8GWSgsgIa84baCMLshSx3tPwHT5AL07oNyg~-~-.bps.a.1524838824212047.1073741976.178212455541364/1524838837545379/?type=3&theater

Piotrowicz, E. (2014). Sport i jego funkcje społeczne. W: R. Kossakowski, L. Michałowski (red.), Sport, sportowcy, kibice – perspektywa socjologiczna (ss. 19-38). Pszczółki: Orbis Exterior.

Romaniczyk, G. (2017, 7 stycznia). Nasz kolega – pamiętamy!!!! [Komentarz na portalu Facebook]. Pobrane z: https://www.facebook.com/NowaHutaMuzeum/photos/a.178216602207616.45044.17 8212455541364/1534655089897087/?type=3&theater

Sahaj, T. (2012). Aktywność stadionowa kibicowskich grup „ultras” jako przejaw specyficznej komunikacji społecznej. Kultura i Społeczeństwo, (3), 27-49. doi: 10.2478/v10276-012-0022-4

Sahaj, T. (2007). Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania. Poznań: Wydawnictwo AWF.

Skutnik, J. (2006). Muzeum sztuki – przestrzeń edukacji. W: M. Popczyk (red), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao (s. 236-248). Katowice: Muzeum Śląskie.

Stebelska-Tomaszewska, A. (2016, 18 listopada). Wykaz muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pobrane z: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php

Szlendak, T. (2010). Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach ocenić dobra kultury? Kultura Współczesna, (4), 80-97.

Waśkowski, Z. (2011). Integracyjna rola sportu we współczesnym świecie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (78), 25-34.

Waśkowski, Z. (2007). Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Wielu autorów. (2017, 4 stycznia). Nowohucki sport sprzed lat [Audycja radiowa]. Radio Kraków. Pobrane z: http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/nowohucki-sport-sprzed-lat/

Zabłocka-Kos, A. (2013). Więcej intelektu, mniej emocji. W poszukiwaniu równowagi narracji w muzeach historycznych w Polsce. Herito, (13), 82-99.

Zduńczyk, E. (2015). Człowiek w muzeum, czyli rzecz o edukacji, wychowaniu i rozrywce. Fides et Ratio, 1(21), 169-184.

Znaniecki, F. (1930). Socjologia wychowania (tom II). Warszawa: Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne.

Żygulski jun., Z. (1982). Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa. Warszawa: PWN.Data publikacji: 2020-10-23 11:35:19
Data złożenia artykułu: 2020-09-15 19:08:07


Statistics


Total abstract view - 454
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 93

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Barbara Cyrek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.