The Health Status of the Elderly in Poland: Educational Challenges

Ewa Romanowska

Abstract


The article contains a review of national research reports showing the state of health of the Polish older adults in the last decade. On this basis functions, areas and tasks of geragogics in the elderly's health care are defined. Positive changes in health status of the elderly require action in three closely connected areas: knowledge, skills and social competence. The article stresses the importance of self-help networks and intergenerational cooperation. The elderly education in the contemporary world must be tailored to the needs and capabilities of the older adults. It should not be reserved for the elite in the form and content. The older adults should not be treated as passive recipients. This requires the training of more highly skilled tutors who find employment in existing and new centers of the elderly education. They should become the animators of social and outdoor activity, and, above all, the animators of the elderly and intergenerational self-help groups. This requires both the grassroots social actions and responsible social policy.

Keywords


education for the elderly, geragogics, successful aging, geronprophylaxis, health promotion of the elderly

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Antonovsky, A. (2005). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Bazy danych Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database ec.europa.eu

Blaxter, M. (1990). Health and lifestyles. London, England: Routledge.

Blaxter, M. (2010). Health (key concepts). Cambridge: Polity Press.

Bolt-Drosik, M. (2014). Analiza zaawansowania otępienia i współwystępujących chorób somatycznych u pacjentów z chorobą Alzheimera zgłaszających się do PZP. Psychogeriatria Polska, 11(3), 97-102.

Chłoń-Domińczak, A. (red.). (2014). Portret generacji 50+ w Polsce i Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę. Warszawa [SHARE 2010/2012]. Pobrane z: www.ibe.edu.pl

Czapiński, J., Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Warszawa. Pobrane z: http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf

Czarnecki, P. (2013). Praca socjalna. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

EHIS. (2014). Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html?pdf=1

Kijak, R. J., Szarota, Z. (2013). Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Kolderup, H., Stein, E. (2016). ‘Good health is to have a good life’: How middle-aged and elderly men in a rural town in Norway Talk about Health. International Journal of Men’s Health, 15(3), 218–234.

Lalonde, M. (1974). A new perspective on the health of Canadians. Pobrane z: www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf

Mikucka, M. (2015). Jak się starzejemy? Zdrowie Polaków po sześćdziesiątym roku życia. Warszawa. Pobrano z: http://polpan.org

Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (red.). (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Warszawa. Termedia Wydawnictwo Medyczne.

OECD. (2016). Health at a glance: Europe 2016 – State of health in the EU Cycle. Paris. OECD. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en

OECD. (2015). Health at a Glance 2015: OECD Indicators. Paris. OECD. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en

Opolski, J. (red.). (2011). Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. (1) Pobrano z: http://epidemiologia.sum.edu.pl/wpcontent/uploads/2013/11/CMKP_Zdrowie_Publiczne_T_1.pdf

Ostrowska, A. (red. ). (2015). Raport Polki 50 plus: Zdrowie i jego zagrożenia. Pobrano z: http://fzk.org.pl/pdf/RAPORT_Polki_50plus_fin_web.pdf

Prince, M. i współprac., (2013). The Global Prevalence of Dementia: A Systematic Review and Metaanalysis. Alzheimer’s & Dementia, 9(2), 63-75.

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, (2015). Pobrano z: http://gis.gov.pl/images/gis_raport_tns_polska_2015.pdf

Robertson, S. (2007). Understanding men and health: Masculinities, identity and well-being. Maidenhead: Open University Press.

Romanowska, E. (2009). Uniwersytety Trzeciego Wieku na Podlasiu. Edukacja Otwarta, (1), 97–119.

Romanowska, E. (2013). Programy edukacji zdrowotnej wspierające rodzinę w polityce społecznej Białegostoku w latach 2000–2012. W: J. Izdebska, A. Popławska (red.), W trosce o współczesną rodzinę. Teoria badania wsparcie. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 343–364). Białystok: NWSP.

Rowiński, R., Dąbrowski, A. (2011). Rekreacja fizyczna a sprawność funkcjonalna i jakość życia osób starszych. Polityka Społeczna [nr spec]. Pobrano z: http://polsenior.iimcb.gov.pl/sites/polsenior.iimcb.gov.pl/files/file/publikacje/p-s/PolitykaSpoleczna.pdf

Skrzypczak, J. (2006). Proces kształcenia człowieka dorosłego, W: T. Wujek (red.), Wprowadzenie do andragogiki (s. 270–307). Warszawa–Radom: ITE.

Szarota, Z. (2007). Społeczne wykluczanie starości: edukacyjna riposta. W: A. Fabiś (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych (s. 85–99). Mysłowice: Wyd. GWSP.

Tobiasz-Adamczyk, B. (1995). Kompleksowa ocena stanu zdrowia osób w podeszłym wieku na podstawie koncepcji psychologicznych. Sztuka Leczenia, 1(3), 47–51.

Tomczyk, Ł. (2015). Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów. Warszawa: Difin.

Woynarowska, B. (red). (2011). Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Warszawa: ORE.Data publikacji: 2020-10-23 11:33:50
Data złożenia artykułu: 2020-09-20 01:24:37


Statistics


Total abstract view - 341
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 111

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Ewa Romanowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.