Rejuvenating Effect Memories in the Novel Sońka by Ignacy Karpowicz

Barbara Stelingowska

Abstract


The aim of the article is to present the value of memories which have a therapeutic and rejuvenating character. Memory, which is the ability of remembering, storing and recollecting past events is the process accompanying humans throughout all their lives and thus influencing their personality and character. Extracting memories from the past has its own meaning and purpose evoked in the desire for catharsis. The title character of Sońka by Ignacy Karpowicz recollects the  memories of the tragic experience of the Second World War and through the confession in front of a stranger she becomes free from the ballast of her life and dies rejuvenated and liberated. Karpowicz created the “salvaging” novel, which falls into the contemporary trend of literature that works with memories from the war times presented in more human dimension.

Keywords


youth; memory; passing; past; recollection

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barwiński, M. (2004). Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Collier, C. (2012). Ostatnie lato. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Cuadrado, J. A. G. (2013). Człowiek – byt, który zapomina. W: P. Roszak (red.), U źródeł pamięci. O „zapominaniu” w historii, teologii i literaturze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Draaisma, D. (2006). Dlaczego życie płynie szybciej, gdy się starzejemy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.

Hajduk-Nijakowska, J. (2016). Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kareta, M. 2016. Pokochałam wroga. Zakazana miłość Polki i Niemca w okupowanym Krakowie. Kraków: Znak.

Karpowicz, I. (2014). Sońka. Kraków: Wydawnictwo Literackie

Kozera, G. (2013). Berlin, późne lato. Słupsk: Dobra Literatura.

Kruszewski, T. (2014). Psychologia pamięci i terapia reminiscencyjna [Recenzja książki: Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego, D. Draaisma]. Toruńskie Studia Bibliologiczne, (1), 155-160, doi: 10.12775/TSB.2014.010

Leroy, M. (2013). Kolaborantka. MAK Verlag.

Maruszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Miłosz, C. (1981). Ars poetica? W: C. Miłosz, Poezje. Warszawa: Czytelnik.

Montero, C. (2014). Szmaragdowa tablica. Poznań: Rebis.

Röger, M. (2016). Wojenne związki Polki i Niemca podczas okupacji. Świat Książki.

Saryusz-Wolskia, M. (red.). (2009). Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas.

Świątkowska, E., Kalbarczyk, M. (2013). Multikulturowe Podlasie bliżej wszystkich (t. 1, t. 2). Białystok: Fundacja Szansa dla Niewidomych.

Wołos, D. (2016, 19 luty). Ile Polek sypiało z Niemcami podczas II wojny światowej? Pobrane z: http://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/02/19/ile-polek-sypialo-z-niemcami-podczas-II-wojny-swiatowej/

Wydra, J. (2015). Esesman i Żydówka. Wojna i miłość. Poznań: Zysk i S-ka.

Zach, H. (2016). Mój wróg, moja miłość. Pamiętnik dziewczyny z okupowanej Warszawy (oprac. Sylwia Chutnik, Krzysztof Jaszczyński). Warszawa: Poradnia K.

Ziembicka, B. (2014). Tylko dzięki miłości. Kraków: Otwarte.Data publikacji: 2020-10-23 11:33:58
Data złożenia artykułu: 2020-09-23 11:06:18


Statistics


Total abstract view - 273
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 56

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Barbara Stelingowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.