Looking at Old Age, When God is Smiling

Adam Alfred Zych

Abstract


The aim of the paper is to describe the phenomenon of duality of old age. The author shows the most important lights and shadows of this period of life. He refers to his own studies and compares them with the research carried out by the Centre for Public Opinion Research.

Keywords


ageing; old age

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Arystoteles. (1988). Retoryka. Poetyka. Warszawa: PWN.

Cyceron [Marek Tulliusz]. (2010). O starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Groen, H. (2016). Małe eksperymenty ze szczęściem. Sekretny dziennik… Warszawa: Wydawnictwo Albatros.

Horolt, S. (1730). Anatomia duchowna w trojakim wieku życia ludzkiego… Poznań: Drukarnia Akademii Lubomirskiego.

Krasicki, I. (1908). Satyry i listy. Lwów: Nakł. Tow. Popierania Nauki Polskiej.

Księga Psalmów. (1981). Paris: Éditions du Dialogue.

Myśli i nauki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. (1980). Warszawa: PIW.

Nieunikniona nieubłagana kropka. (2016). [Z Haliną Bortnowską rozmawia Olimpia Wolf]. Gazeta Wyborcza, (189), 32–33.

Omyła-Rudzka, M. (2012). Polacy wobec własnej starości. Komunikat z badań CBOS. BS/94/2012. Warszawa: CBOS. Pobrane z: http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_094 _12.PDF

Przybylski, R. (2008). Baśń zimowa: Esej o starości (wyd. 2.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Straś-Romanowska, M. (2016). Starość. Kres rozwoju czy kontynuacja? Czas utrapień czy dar losu? W: M. Kielar-Turska (red.), Starość. Jak ją widzi psychologia. Kraków: WAM.

Szafranek, A. (2018). Starość w średniowieczu. W: A. A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (t. 3). Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae i Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” [w druku].

Vilar, E. (2008). Starość jest piękna. Manifest przeciwko kultowi młodości. Warszawa: Wydawnictwo ADiT.

Yalom, Y. D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Zmorzanka, A. Z. (2011). Platon o starości i ludziach starych. Vox Patrum, (56), 73–104.

Zych, A. A. (2005). The living situation of elderly Americans of Polish descent in Chicago. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.

Zych A. A. (2017). Leksykon gerontologii (wyd. 3). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.Data publikacji: 2020-10-23 11:34:01
Data złożenia artykułu: 2020-09-23 12:19:32


Statistics


Total abstract view - 532
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 101

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Adam Alfred Zych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.