“Diptych of Old Age”: An Outline of Reflection on the Duality of Perception and Imaging an Old Man Over the Centuries

Ilona Zakowicz

Abstract


In each epoch, one can distinct a different attitude of man towards transience, ageing and death, manifested in different mindsets and ideas about what is inevitable. The purpose of this article is to justify the thesis that since the earliest times, the discourse on late adulthood oscillates between a specifically understood “crisis and the renaissance of old age”. The main thesis is based on the premise that the characteristic feature of old age is the ambivalence, due to which, from prehistoric to modern times, it eludes full cognition. To verify the hypotheses, conclusions of own research carried out for the doctoral dissertation and conclusions from the analysis of the literature of the subject were used. In this article, the author looks at the duality of attitudes towards ageing and old age from prehistoric to modern times. The most comprehensive part of the article refers to the position of the elderly in prehistoric and ancient times. On the one hand, this overview has highlighted the fact that many of the old attitudes and perceptions of old age built over the years have survived to the present day, but, on the other hand, to verify the common belief that in ancient times, in contrast to modern times, the older person was respected and appreciated. The hypotheses contained in this article are not in the nature of decisive judgments, some of them require further in-depth research, but they are a kind of encouragement and an invitation to think together about the phenomenon of old age.

Keywords


advertising; duality of old age; history of old age; image; old age

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Angel, J. L. (1947). The lenght of life in cncient Greece. Journal of Gerontology, (2), 18–24.

Bromley, D. B. (1969). Psychologia starzenia się, Warszawa: PWN.

Arystofanes. (1977). Komedie wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Arystofanes. (1981). Trzy komedie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Arystoteles. (1988). Retoryka. Poetyka. Warszawa: PWN.

Beauvoir, S. de. (2011). Starość. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Bois, J. P. (1996). Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur. Warszawa: Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen.

Cyceron [Marek Tulliusz]. (2010). O starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cyceron, Plutarch. Pochwała starości. Warszawa: Unia Wydawnicza „Verum”.

Delumeau, J. (1995). Przedmowa. W: G. Minois, Historia starości: od Antyku do Renesansu (s. 5–10). Warszawa: Volumen.

Erazm z Rotterdamu. (1953). Pochwała głupoty. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Herodot. (1954). Dzieje. Warszawa: „Czytelnik”.

Kracik J. (2013). Paradoksy z dziejów Kościoła. Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Krzywicki, L. (1893). Ludy. Zarys antropologii etnicznej. Warszawa: Druk K. Kowalewskiego.

Kutyła, M. (2012). Miejsce osób starszych w społeczeństwie i rodzinie. W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość (s. 359–369). Łask: Over Group.

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Minois, G. (1995). Historia starości. Od antyku do renesansu. Warszawa:Volumen.

Danielewicz, J. (red.). (1984). Liryka starożytnej Grecji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Orygenes. (1986). Homilie o księgach Liczb, Jozuego, Sędziów. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Platon. (2010). Państwo. Warszawa: PWN.

Plutarch. (1996). Czy stary człowiek powinien zajmować się polityką? Warszawa: Unia Wydawnicza „Verum”.

Rosset, E. (1986). Miejsce człowieka starego w społeczeństwie. W: Encyklopedia seniora. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Szatur-Jaworska B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Aspra-Jr.

Zierkiewicz E., Łysak A. (red.). (2015). Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie. Wrocław: Wydawnictwo MarMar.

Zych A. A. (2017). Leksykon gerontologii (wyd. 3). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.Data publikacji: 2020-10-23 11:34:10
Data złożenia artykułu: 2020-10-22 21:52:15


Statistics


Total abstract view - 277
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 97

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Ilona Zakowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.