Violence Against the Elderly: Challenges – Research – Action, 2017/2018

Katarzyna Jagielska

Abstract


*

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


European report on preventing elder maltreatment. (2011). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Jagielska, K., Łukasik, J. M., Pikuła, N. G. (red.). (2015). Violence against the elderly

Challenges – Research – Action. Toronto: European Association of Schools of Social Work. Pobrane z: http://www.kgs.up.krakow.pl/files/2114/6072/3131/violence_book2.pdf

Jagielska, K., Łukasik, J. M., Pikuła, N. G. (red.). (2017/2018). Zjawisko przemocy wobec osób starszych. Wyzwania – Badania – Działania. Kraków.

Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: TerMedia Wydawnictwo Medyczne.

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. (2009). Warszawa. Pobrane z: http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/przemoc_spol.pdf Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.Data publikacji: 2020-10-23 11:34:20
Data złożenia artykułu: 2020-10-23 10:35:12


Statistics


Total abstract view - 387
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 185

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Katarzyna Jagielska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.