Orientations and Determinants of Employee in Today's Labour Market

Izabela Łucjan

Abstract


The purpose of this paper is to attempt to analyze the changes in the workplace and the resulting consequences for the contemporary worker. These changes, which are the result of automation and robotics, the dynamic development of the technology in all aspects of human life, or the globalization process in general, are important elements that affect changes in the workplace and employment. The work and related numerous socio-economic processes are the source of both the great development and disorganization of the private and professional life of contemporary workers.

Keywords


contemporary labour market; theories and concepts of the labour market; economy based on knowledge; flexibility

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barnett, R. J. (1993). The end of jobs: Employment is one thing the global economy is not creating. Harper’s Magazine, 287, 47-52.

Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bauman, Z. (2003). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Carnoy, M. (2002). Utrwalanie nowej gospodarki. praca, rodzina i społeczność w wieku informacji. Toruń: TNOiK SWU „DOM ORGANIZATORA.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.

Doktór, K. (2003). Kryzys pracy czy upadek rynków pracy? In D. Walczak-Duraj (Ed.), Czy zmierzch pracy? Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi (Tom. III). Płock-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Friedrichs, G., Schaff, A. (1987). Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre i na złe. Raport dla Klubu Rzymskiego. Warszawa: Książka i Wiedza.

Fukuyama, F. (2000). Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Bertelsman Media.

Gardawski, J. (Ed.). (2009). Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.

Kucharski, M. (2012). Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Michałków, I. (2003). Edukacyjne wymogi współczesnego rynku pracy. In D. Walczak-Duraj (Ed.), Czy zmierzch pracy? Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi (Tom. III). Płock-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Sennett, R. (2006). Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa: Literackie Muza SA.

W trosce o pracę. (2004). Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Wilsz, J. (2009). Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy. Kraków: Impuls.Data publikacji: 2020-10-31 20:36:01
Data złożenia artykułu: 2020-10-31 19:25:13


Statistics


Total abstract view - 356
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 27

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Izabela Łucjan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.