Postmodernity as a Separate Civilization in the Light of the Civilization Concept of Feliks Koneczny

Marcin Szabelski

Abstract


The paper focuses on the transformation of civilizations as a change of culture and the alteration of the professed value systems. Feliks Koneczny – a Polish historian and history philosopher, an author of the original comparative civilization theory – outlined his innovative way of understanding the concept of Civilization and the laws which rule within. The article’s main thesis articulates that in the contemporary Western Europe, not only the structure of values is transforming, but simultaneously there exist two structures of values, which are antagonizing perpetually and which derive from two different Civilizations. Consequently, the antagonism implies a conflict between Latin and post-modern civilization. They both exist beside one another and also dictate the methods of social life functioning. According to one of the civilizational laws outlined by Koneczny in his theory, Civilizations tend to expand in every way possible. This consequently leads to conflicts and wars between them, whilst most of the time the younger civilizations win over the older ones. The contemporary civilization crisis is the very outcome of the clash of the Civilizations.

Keywords


civilization; crisis; structure of values; culture; postmodernity

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barker, C. (2005). Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bauman, Z. (2012). Nowoczesność i zagłada. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bauman, Z. (2017). Etyka ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Białkowski, I. (2007). Idea ścierania się cywilizacji według Feliksa Konecznego a bezpieczeństwo współczesnej Europy. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”.

Bokiej, A. (2000). Cywilizacja łacińska. Studium na podstawie dorobku historiozoficznego Feliksa Konecznego. Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.

Dziamski G. (2003). Co po nowoczesności? Dwie perspektywy postmodernizmu. W: M. A. Potocka (red.), Postmodernizm. Teksty polskich autorów. Kraków: Inter Esse.

Eisenstadt, S. N. (2006). Nowoczesność jako odrębna cywilizacja. W: A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Elias, N. (2011). O procesie cywilizacji. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Foucault, M. (1999). Narodziny kliniki. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Gellner, E. (1997). Postmodernizm, rozum i religia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość: "ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens, A. (2006). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Huntington, S. (2008). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Muza.

Koneczny, F. (1991). O ład w historii. Warszawa: Wydawnictwo Michalineum.

Koneczny, F. (1997a). Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Komorów: Wydawnictwo Antyk.

Koneczny, F. (1997b). Prawa dziejowe. Komorów: Wydawnictwo Antyk.

Koneczny, F. (1997c). Rozwój moralności. Komorów: Wydawnictwo Antyk.

Koneczny, F. (2002). O wielości cywilizacji. Kraków: Wydawnictwo Antyk.

Koneczny, F. (2003). Chrześcijaństwo wobec ustrojów życia zbiorowego. Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja".

Koneczny, F. (2004). Etyki a cywilizacje. Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja".

Koneczny, F. (2011). Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski. Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja".

Napieracz-Karnat, A. (2009). Tożsamość, czyli świadomość redivivus. Kraków: Wydawnictwo Akademia Krakowska.

Polak, E. (2009). Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Warszawa: Difin.

Skoczyński, J. (1991). Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skoczyński, J. (2000). Feliks Koneczny dzisiaj. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Spengler, O. (2001). Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Strinati, D. (1995). Wprowadzenie do kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Szacki, J. (2006). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Świerkocki, M. (1997). Postmodernizm. Paradygmat nowej kultury. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Toffler, A. (1996). Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Toynbee, A. J. (2000). Studium historii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wielecki, K. (2012). Kryzys i socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wielecki, K. (2003). Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Warszawa: Centrum Europejskie UW.

Zagórski, Z., Kamykowski, S. (red). (2016). (Nie)ład a (od)budowa cywilizacji. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Zdziechowski, M. (1993). Jak upadają cywilizacje. W: M. Zdziechowski, Wybór pism. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Znaniecki, F. (1921). Upadek cywilizacji zachodniej. Poznań: wyd. KON.Data publikacji: 2020-10-31 20:36:02
Data złożenia artykułu: 2020-10-31 19:34:26


Statistics


Total abstract view - 247
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 60

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Marcin Szabelski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.