On the Variability of Terms: Social History of Senility

Iwona Młoźniak

Abstract


The article is not a historical but a sociological presentation of the “history of the senility”. It traces the transformations of definitions of the old age and elderly in the context of the social history of the state. Historical presentation aims to clarify present culture, namely roots of the images of ageing. At the basis of this paper there lies the assumption that all the notions, including political ones, are cultural constructs.

Keywords


senility; discourse; raison d’etat; state; pensions; hospital

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bilewicz, A. (2009). Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu w latach 1976–2007. Kraków: Impuls.

Bois, J-P. (1996). Historia starości od Montaigne’a do pierwszych emerytur (K. Marczewska, tłum.). Warszawa: Volumen, Marabut.

Delumeau, J. (1995). Przedmowa. W: G. Minois, Historia starości. Od antyku do renesansu (s. 5-7, K. Marczewska, tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Brenk, M. (2014). Minęło 90 lat od uchwalenia Ustawy o opiece społecznej w Polsce. Praca Socjalna, (1), 113-123.

Dekret z dn. 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz. U. nr 30 poz. 116.

Dyboski, T. (1939). Ubezpieczenia społeczne w Polsce w ostatnich latach. Warszawa: Instytut Spraw Społecznych.

Esping-Andersen, G. (2010). Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu (K. W. Frieske, tłum.). Warszawa: Difin.

Foucault, M. (2011). Narodziny biopolityki. Wykład w Collage de France 1978-1979 (M. Herer, tłum.). Warszawa: PWN.

Gapiński, B. (2014). Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Geremek, B. (1989). Litość i szubienica. Warszawa: Czytelnik.

Komarynska, H. (2010). Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII-XVIII wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Kropidłowski, Z. (1992). Formy opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII wieku. Gdańsk: GTN.

Leś, E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Lipiński, S. (2010). Zakłady dobroczynne i domy poprawy w dawnej Polsce. Łódź: Wydawnictwo WSEZ.

Powell, J., Biggs, S. (2003). Foucauldian Gerontology: A Methodology for Understanding Aging. Electronic Journal of Sociology. Pobrane z: http://www.sociology.org/content/vol7.2/03_powell_biggs.html

Ratkowska, L. (2006), Starsze kobiety w przyjaciółce z 1949 roku. W: E. Ziarkiewicz, A. Łysiak (red.), Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej (s. 137-150). Wrocław: MarMar.

Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: ASPRA-JR.

Szerszewski, A. (2000). Szpital i kościół św. Jakuba w Gdańsku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Tolko, P. (2014). ZUS: 80 lat jak jeden dzień. Pobrane z: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2326.

Ustawa z 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz. U. Nr 92 z 1923 r., poz. 726.

Wallerstein, I. (2007a). Analiza systemów-światów: wprowadzenie (K. Gawlicz, M. Starnawski, tłum.). Warszawa: Dialog.

Wallerstein, I. (2007b). The Modern World-System 1: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. San Diego: Academic Press.

Silke van Dyk, S., Lessenich, S., Denninger, T., Richter, A. (2013). The Many Meanings of “Active Ageing”. Confronting Public Discourse with Older People’s Stories. Recherches sociologiques et anthropologiques, 44(1). Pobrane z: http://rsa.revues.org/932

Vogl, J. (2015). Widmo kapitału (K. Sosnowska, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Woźniak, A. (1998). Szpitale wiejskie na Mazowszu w końcu XVII i w początkach XIX w. W: M. Dąbrowska, J. Kruppé (red.), Szpitalnictwo w dawnej Polsce (s. 75-86). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej PAN.

Zalewski, D. (2005). Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.Data publikacji: 2020-10-31 20:36:07
Data złożenia artykułu: 2020-10-31 20:31:27


Statistics


Total abstract view - 147
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 38

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Iwona Młoźniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.