Symbolic Violence in the Urban Space as a Result of Gentrification

Julia Jachowska

Abstract


It is believed that the process of gentrification, defined as the process of introducing the working social categories to the areas affected by long-term unemployment, results in the improvement of the situation of the poor. In theory, neighborhood interactions between the working and the unemployed should result in easier access of the unemployed to the labor market and also in changes of their attitudes and behavior. However, in practice, it appears that due to cultural differences gentrification does not initiate the interaction between representatives of different social categories and does not influence the situation of the unemployed positively. Instead, cultural differences determine the impossibility to share the public spaces and breed the conflicts for space, which are manifested in various forms of symbolic violence analyzed in this article.

Keywords


gentrification; cultural differences; symbolic violence; space conflict

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bourdieu, P. (2007a). Przemoc symboliczna. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury (s. 503-508). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Bourdieu, P. (2007b). Struktury, habitus, praktyki. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia, Lektury (s. 546-559). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Jałowiecki, B., Szczepański, M. (2010). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kahl, J. A. (1964). Wymiary klas. W: J. Ostaszewski (red.), Uwarstwienie a rozwój społeczny. Wybór pism (s. 91-109). Londyn: Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych.

Kotus, J. (2007). Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Lewis, O. (1966). The culture of poverty. Scientific American, 215(4), 19-25.

Manley, D., van Ham, M., Doherty, J. (2012). Social mixing as a cure for negative neighborhood effects: evidence- based policy or urban myth? W: G. Bridge, T. Butler, L. Leeds (red.), Mixed communities. Gentrification by stealth? (s. 151-168). Bristol: The Policy Press University of Bristol.

Simmel, G. (2007). Obcy. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury (s. 580-583). Kraków: Znak.

Kubera, J. ( 2012). Przemoc symboliczna w XIX-wiecznym Poznaniu. W: K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R Macyra (red.), Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce (s. 187-196). Poznań: Wydawnictwo im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Weber M. (2002). Podział władzy we wspólnocie: klasy, stany, partie. W: M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej (s. 670-681). Warszawa: PWN.Data publikacji: 2020-11-19 19:36:54
Data złożenia artykułu: 2020-11-08 01:45:34


Statistics


Total abstract view - 442
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 145

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Julia Jachowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.