City as an Arena of Protests

Maciej Kowalewski

Abstract


Cities form an ideal space for the protest, not only for obvious demographic reasons, but also because of the factors such as civic traditions and rituals of protest, and the urban organization of space. The author discusses the importance of cities, the tension between tradition and innovation of urban protest, recalling selected examples from the history of urban protest. According to the author, a number of factors, ranging from the technical issues, such as openness, accessibility, and visibility, to the symbolism of the spaces selected as a place for protest, determine the political significance of the urban spaces.

Keywords


urban space; protest geography; urban protest

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Chodak, Jarosław. 2011. Rola tradycji w mobilizacji ruchów rewolucyjnych. W: J. Styk, M. Dziekanowska (red.), Tradycja w kontekstach społecznych. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana t. 3. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011 s. 63-74.

Chodak, Jarosław. 2012, Teorie rewolucji w naukach społecznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Clark, Peter. 2005. Politics, Clubs and Social Space in Pre-Industrial Europe. W: B. Kümin (red.) Political Space in Pre-industrial Europe, London: Ashgate.

Gawrycki, Marcin Florian. 2006. Globalizacja w służbie antyglobalistów – „zapatyści” i rewolucja informacyjna, (w:) I. Łęcka (red.) Społeczne skutki globalizacji – globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo UW, s. 59–66

Gugler, Josef. 1982. The Urban Character of Contemporary Revolutions. “Studies in Comparative International Development”, vol. 17, no. 2, s. 60-73.

Holston, James. Appadurai, Arjun. 1996. Cities and Citizenship. “Public Culture” vol. 8, nr. 2. s. 187-204.

Isin, Engin. 2002. City, Democracy and Citizenship: Historical Images, Contemporary Practices. W: E. Isin, B. Turner (red.) Handbook of citizenship studies. London: Sage, s. 305–316.

Jordan, Jennifer. 2006. Structures of Memory: Understanding Urban Change in Berlin and Beyond, Standford: Stanford University Press.

Kałwa, Dobrochna. 2004. Polska doby rozbiorów i międzywojnia. W: A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa: PWN.

Kowalewski, Maciej. 2011a. Szczecińskie Jasne Błonia: Przestrzeń publiczna jako narzędzie budowania tożsamości. „Przegląd Zachodniopomorski”, t. XXVI (LV), zeszyt 2, s. 103-118.

Kowalewski, Maciej. 2011b. Tam, gdzie kiedyś był Komitet Wojewódzki. Czy istnieje wspólna pamięć o mieście? „Przegląd Socjologiczny” LX/2-3, s. 343-365

Kuczur, Tomasz. 2006. Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" i Partia Przymierze "Samoobrona" - usytuowanie wobec ugrupowań o proweniencji ludowej w latach 1992-1993 i zarys myśli politycznej, "Athenaeum", Vol. 14/15, s. 237-250.

Kusiak, Joanna. 2012. Horyzontalizm, czyli poziome rewolucje. W: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: WKP, s. 296-321.

Laer, Jeroen Van. Aelst, Peter Van. 2010. Cyber-protest and civil society: the Internet and action repertoires in social movements. W: Y. Jewkes, M. Yar (red.), Handbook of Internet Crime, Cullompton: Willan Publishings, s. 230-254.

Mayer, Margit. 2006. Urban Social Movements in an Era of Globalization. W: N. Brenner, R. Keil, (red.)., The Global Cities Reader. London: Routledge, 296-304.

Miller, Byron A., Deborah G. Martin. 2000. Missing Geography: Social Movements on the Head of Pin? W: B. A. Miller, Geography and Social Movements: comparing antinuclear activism in the Boston Area, Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 1-39.

Nawratek, Krzysztof. 2012. Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji. Warszawa: wyd. Krytyki Politycznej.

Routledge, Paul. 1997. A spatiality of resistances. Theory of practice in Nepal’s revolution of 1990. W: S. Pile, M. Keith (red.), Geographies of Resistance. London: Routledge.

Sassen, Saskia. 2007. Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, tł. J. Tegnerowicz, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Sassen, Saskia. 2011. The Global Street: Making the Political, „Globalizations”, vol. 8, no. 5, s. 573-579.

Sennett, Richard. 1996. Ciało i kamień: człowiek i miasto w Cywilizacji Zachodu, tł. M. Konikowska. Gdańsk: Wydawnictwo „Marabut”.

Siedlecka, Ewa. 2012. Wolność gromadzeń ograniczona. Senat złagodził pomysły prezydenta, „Gazeta Wyborcza” (26 lipca), http://wyborcza.pl/1,75478,12200990,Wolnosc_zgromadzen_ograniczona__Senat_zlagodzil_pomysly.html [data dostępu: 28.08.2012].

Suski, Paweł. 2007. Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa: LexisNexis.

Tonkiss, Fran. 2005. Space, the city and social theory: social relations and urban forms. Oxford: Polity Press.

Weidner, David. 2011. Occupy Wall Street Has History on Its Side, "The Wall Street Journal", October 20, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203752604576641902694217730.html [data dostępu: 16.08.2012].Data publikacji: 2020-11-11 01:48:52
Data złożenia artykułu: 2020-11-10 21:44:04


Statistics


Total abstract view - 355
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 106

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Maciej Kowalewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.