BRICS - Toward a New Reformism in International Politics

Gracjan Cimek

Abstract


The purpose of this article is the presentation of the aspirations of the BRICS (political club grouping Brazil, Russia, India, China and the Republic of South Africa) in the contemporary international order. The problem undertaken in the article is the answer to the question, whether the activities of the BRICS group can be described as revolutionary, reformist or conservative to the global international order, in which the dominant roles are played by the United States and other Western countries. The answer to the main question requires solving specific problems: how concepts of the revolution and reform are used in contemporary reflection on political processes? What is the meaning of revolution and reformism in the context of changes of contemporary social conditions? Which notion best describes the content of the concepts of views revealed by BRICS? Research hypothesis of this article is the assumption, that the actions of the BRICS can be described as reformism. It means the striving to move away from a unipolar world, dominated by the United States which promoted the neo-liberalism as the universal model of the globalization. Verification of this hypothesis is possible by analyzing the concepts of revolution and reformism in the context of their historical appearance, and update of their meaning, in the view of the social and economic reality of the XXI century. This is achieved with portraying of the major trends in international politics of the last half century. The notions, reconstructed in the aforesaid manner, are becoming a point of reference for the content of the disclosure in the real in real BRICS actions and the views expressed by his participants, which synthetic expression is the final declaration of the New Delhi summit group.

Keywords


BRICS; multipolar world order; globalization; reformism; revolution

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Artus, Patrick, Marie Paul Virard. 2008. Wielki kryzys globalizacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Avioutskii, Viatcheslav. 2007. Aksamitne rewolucje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Baudrillard, Jean. 2006. Wojny w Zatoce nie było. Warszawa: Sic!

Bikbow, Alekander. 2012. Jak się robi klasę średnią w Rosji, „Le Monde Diplomatique”, nr 5 (75), s. 22.

Brzeziński, Zbigniew, David Ignatius, Brent Scowcroft. 2009. Ameryka i świat. Rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym. Warszawa: Wydawnictwo Aha!.

Chesnais, Francois. 2012. Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Chmaj, Marek. 1999. Rewolucja. W: W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, tom 1, Teoria polityki, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze, s. 255.

Chodubski, Andrzej. 2011. Reformizm. W: M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski (red.), Encyklopedia politologii. Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, tom 4. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 425-426.

Сурначева, Елизавета, Александр Артемьев. 2011. БРИКС избегает насилия. „Газета.ru”, , dostęp 10 maja 2012.

Czaputowicz, Jacek. 2007. Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

DCD Global strategic trends programme 2007-2036. 2006. Third edition, , dostęp 6 sierpnia 2012.

Desai, Radhika. 2012. The west must wake up to the growing power of the Brics, „The Guardian”, , dostęp 10 czerwca 2012.

Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), a Directorate General within the UK’s Ministry of Defence (MOD). „Council on Foreign Relations”, , dostęp 10 kwietnia 2012.

Dugin, Aleksander. 2012. Teoria mnowopolarnowo mira. Moskwa: Jewrazijskoje dwiżenije.

Eberhardt, Adam. 2009. Rewolucja. której nie było. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Enderwick, Peter. 2007. Understanding Emerging Markets. China and India. New York-London: Routledge.

Fourth BRICS Summit - Delhi Declaration. 2012. (March 29), , dostęp 20 maja 2012

Fukuyama, Francis. 2012. Przyszłość historii. Czy liberalna demokracja przetrwa schyłek klasy średniej? „Przegląd Polityczny”, nr 111, s. 40-48.

Gawor, Leszek. 2006. Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji. W: W. Galewicz (red.), Świadomość środowiska, Kraków: Universitas, s. 99 -120.

Gawrycki, Marcin Florian. 2011. Świat po kryzysie 2008 roku – w poszukiwaniu nowych peryferii. W: R. Kuźniar (red.). Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 210-232.

George, Susan. 2011. Czyj kryzys. czyja odpowiedź. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Goldstone, Jack A. 1992. Revolution. W: M. Hawkeswoth, M. Kogan (red.), Encyklopedia of Governement and Politics, Vol. 1. London and New York: Routledge, s. 1049-1060.

Gulczyński, Mariusz. 2010. Politologia. Podręcznik akademicki. Warszawa: ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Gulczyński, Mariusz. 2004. Panorama systemów politycznych świata. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Haliżak, Edward. 2012. Geoekonomiczna strategia Chin. W: E. Haliżak (red.): Geokonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hudson, Michael. 2009. The Ending of America's Financial-Military Empire. „CounterPunch”, , dostęp 15 maja 2012.

IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors.

, dostęp 10 marca 2013.

Kołodko, Grzegorz. 2008. Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka SA.

Kozyr-Kowalski, Stanisław. 1988. Struktura gospodarcza i formacja społeczeństwa. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kuźniar, Roman. 2009 Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki - w związku z książką pod redakcją Jerzego Kranza (artykuł recenzyjny). „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4, s. 93-101.

Martin, Hans-Peter, Harald Schumann. 2000. Pułapka globalizacji – atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Mingst, Karen. 2006. Podstawy stosunków międzynarodowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Olchowa, Maciej. 2009. Imperialna Rozgrywka. Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych. Kraków: Wydawnictwo Acana.

Orłowski, Witold. 2011. Świat do przeróbki. Spekulanci. bankruci. giganci i ich rywale. Warszawa: Agora.

Pawłowska, Agnieszka. 2002, Rewolucja W: Mała Encyklopedia wiedzy politycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 303-304.

Подписан Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса, 7 мая 2012 года, , dostęp 18 maja 2012.

Politologia. Przewodnik encyklopedyczny. 2008. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sapir, Jacques. 2009. Nowy XXI wiek. Od „wieku Ameryki” do powrotu narodów. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”.

Sczaniecki, Michał. 1979. Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stuenkel, Oliver. 2012. Neither BRICS nor IBSA united on Syria question, , dostęp 20 listopada 2012.

Stuerener, Michael. 2010. Putin i odrodzenie Rosji, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Szymański, Władysław. 2009. Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Warszawa: Difin.

Sztumski, Janusz. 1999. Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Świat w 2025. Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA. 2009. Kraków: Alfa Sagittarius.

Trzaskowski Piotr. 2009. Gruzińska "rewolucja róż". Zachód i idea Zachodu a przemiany polityczne w Gruzji. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych.

W okowach długów, wywiad z E. Toddem. 2009. „Forum”, nr 14/15 (2-15.04.2012), s. 7-9.

Wajda, Augustyn. 2011. Globalizacja, Społeczeństwo i jego rozwój. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Wielgosz, Przemysław. 2004. Opium globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”.

Zdanowski, Jerzy. 2011. Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja? Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Żakowski, Jacek. 2005. Anty-TINA. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.Data publikacji: 2020-11-11 01:48:59
Data złożenia artykułu: 2020-11-11 01:14:08


Statistics


Total abstract view - 348
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 192

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Gracjan Cimek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.