Cultural Capital of the Members of Peripheral Region in Emerging Information Society. On the Example of Test Results of Subcarpathian Middle School Students

Wojciech Broszkiewicz

Abstract


In modern societies knowledge is becoming the basic asset. Modern businesses need well educated employees. Education - according to research of P. Bourdieu - is related to the resources of the family home, i.e. the cultural capital of parents. This capital is an important determinant of the endogenous formation of the knowledge society. This could indicate a chance for development for the peripheral local communities. However, it may also be connected with the problem of marginalization. Peculiarly in relation to the young members of the community of this type, as potential beneficiaries of modernity, or the people most at risk of exclusion. Two main research problems were taken into account in the article: (1) how cultural capital of parents is diversifying young people in the realities of "peripheral subcarpathian province? ( 2 ) the extent to which youth cultural capital allows it to adapt to the current challenges of the knowledge society.

Keywords


knowledge society; information society; local community; peripheral; reproduction; cultural capital; youth

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bauman, Zygmunt. 2000. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. W: J. G. Richardson (red.), Handbook of theory and research for sociology of education. New York, Westport, Connecticut, London: Greenwood Press.

Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude. 1990. Reprodukcja. Elementy teorii i systemu nauczania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Broszkiewicz, Wojciech. 2010. Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Broszkiewicz, Wojciech. 2011. Przejawy reprodukcji kapitału kulturowego (na przykładzie młodzieży gimnazjalnej społeczności lokalnych Podkarpacia). W: K. Szafraniec, M. Zielińska (red.), Zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych. Rocznik Lubuski, nr 37, część 2, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Castells, Manuel. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Drucker, Peter F. 1999. Społeczeństwo postkapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giza-Poleszczuk, Anna; Marody. Mirosława, Rychard Andrzej. 2000. Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Goćkowski, Janusz; Machowska, Katarzyna M., 2003. Społeczeństwo wiedzy a społeczeństwo informacyjne. W: B. Chyrowicz SSpS (red.), Społeczeństwo informacyjne: szansa czy zagrożenie?, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Inkeles, Alex; Smith, David H. 1984. W stronę definicji człowieka nowoczesnego. W: J. Kurczewska, J. Szacki, (red.) Tradycja i nowoczesność. Warszawa: Czytelnik.

Levinson, Paul. 2006. Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.

Malikowski, Marian. 1999. Lokalizm. W: Encyklopedia socjologii. Tom II. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mały rocznik statystyczny Polski 2011. 2011 Główny Urząd Statystyczny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Markowski, Daniel. 2000. Wielkie struktury społeczne. Tyczyn: Wydawnictwo WSSG.

Mcluhan, Marshall. 1975. Galaktyka Gutenberga, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Namysłowska, Irena. 2004. Adolescencja - wiek dorastania. W: I. Namysłowska (red.). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Pilch, Tadeusz. 2003. Encyklopedia pedagogiczna XXI w. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogiczne "Żak".

Popławski, Tadeusz. 1997. Peryferyjność i społeczeństwo. Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Rifkin, Jeremy, 2003. Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Rifkin, Jeremy. 2005. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Starosta, Paweł. 1995. Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szacki, Jerzy. 1983. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.

Szacki, Jerzy. 2002. Socjologia. Kraków: PWN.

Szafraniec, Krystyna. 2011. Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Sztompka, Piotr. 2005. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.

Szymanek Violetta, Mieczkowska Magdalena. 2012. Infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu. W: V. Szymanek (red.). Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Warszawa: Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Świątkiewicz, Wojciech. 2000. Wokół socjologicznej koncepcji kapitału kulturowego. W: M. S. Szczepański (red.), Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe.

UNESCO. What do we mean by "vouih"? Źródło: . Dostęp: 2013.06.10.

Wacquant, Loic. J. D. 2001. Wprowadzenie. W: P. Bourdieu, L. J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Scholar.

Zacher. Lech W. 1997. Rewolucja informatyczna i społeczeństwo. Niektóre, trendy, zjawiska i kontrowersje. W: L.W. Zacher (red.), Rewolucja informatyczna i społeczeństwo. Warszawa: Fundacja Edukacyjna Transformacje.Data publikacji: 2020-11-14 19:33:31
Data złożenia artykułu: 2020-11-14 14:09:40


Statistics


Total abstract view - 486
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 125

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Wojciech Broszkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.