Local Identification of Residents of Zamojszczyzna Region

Ewa Lecka

Abstract


The purpose of the study was the diagnosis of social memory of the residents of the Zamojszczyzna region. The issue how respondents declare their ties to the sub region, which is manifested in a sense of identification with Zamojszczyzna region as a cultural area and human community, was also taken into account. The research release presents partial results of the survey, that fits thematically in the scope of research of identification with own living space.

Keywords


social memory; local identity; Zamojszczyzna region

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banasiewicz, Ewa. 1990. Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny. Zamość: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno­ Konserwatorski.

Cichocki, Ryszard i Krzysztof Podemski. 1999. Miasto w świadomości swoich mieszkańców. Poznań: Wydawnic­two Fundacji Humaniora.

Kuna, Alfred (red.). 1985. Zamojszczyzna 1975-1985. Zamość: Wojewódzki Urząd Statystyczny, Wojewódzka Komisja Planowania.

Malikowski, Marian. 1984. Więź mieszkańców z miastem - studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.

Malikowski, Marian. 1992. Socjologiczne badania miasta: problemy pojęciowe,teoretyczne i metodologiczne. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Szacka Barbara. 2001. Pomięć społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t.3., Warszawa: Oficyna naukowa.

Szacka, Barbara. 2006. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Reinfuss, Roman. 1969. Kultura ludowa Zamojszczyzny na tle stosunków etnograficznych województwa lubelskiego. W: K. Myśliński (red.), Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej. Zamość: Zamojskie

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 435-448.

Turowski, Jan. 1979. Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Wilczewski, Brunon. 1969. Perspektywy rozwoju gospodarczego. W: K. Myśliński (red.), Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej. Zamość: Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 403-418.

Wojciechowski, Krzysztof H. 2005. Ordynacja Zamojska a Zamojszczyzna. Granice, pojęcia, tożsamość regionalna. W: E. Skowronek (red.), Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 9-18.

Ziółkowski, Janusz i Florian Znaniecki. 1984. Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Znaniecki, Florian. 1931. Miasto w świadomości jego obywateli: z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. Poznań: Wydawnictwo Polskiego Instytutu Socjologicznego.Data publikacji: 2020-11-14 19:33:35
Data złożenia artykułu: 2020-11-14 18:59:36


Statistics


Total abstract view - 160
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 54

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Ewa Lecka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.