Theoretical Perspectives in Analysing the Phenomenon of Non-medical Healthcare

Łukasz Stefaniak

Abstract


The article refers to the social dimension of non-medical healthcare. It presents four theoretical perspectives (symbolic interactionism, phenomenology, ethnomethodology and praxeology) which can be used in the analysis of the problems of medical sociology. It specifically focuses on the causes of the unwavering popularity of healers and other unconventional therapists.

Keywords


medical sociology; non-medical healthcare; symbolic interactionism; phenomenology; ethnomethodology; praxeology

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Boguszewski, Rafał. 2013. Wartości i normy. BS/111/2013, CBOS, Warszawa.

Constitution of the World Health Organization, , dostęp 19 czerwca 2015.

Cybulska, Agnieszka. 2013. Prestiż zawodów. BS/164/2013, CBOS, Warszawa.

Doroszewska, Antonina. 2010. Współpraca pomiędzy medycyną a socjologią – możliwość czy konieczność? W: W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 144-146.

Janiszewska, Katarzyna. 2013. Zbigniew Nowak. Ręce, które leczą i liczą. „Gazeta Krakowska”, 11 lipca. , dostęp 19 czerwca 2015.

Kodeks Etyki Lekarskiej, , dostęp 19 czerwca 2015.

Kotarbiński, Tadeusz. 1975. Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Mises, Ludwig von. 2011. Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.

Omyła-Rudzka, Małgorzata. 2013. Aktywność fizyczna Polaków. BS/129/2013, CBOS, Warszawa.

Piątkowski, Włodzimierz. 2010. Badania socjologiczne nad inną medycyną. W: W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 131-143.

Piątkowski, Włodzimierz. 2009. Lecznictwo niemedyczne – perspektywa socjologiczna. W: A. Ostrowska (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie, analizy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 311-338 .

Piątkowski, Włodzimierz. 2008. Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Piątkowski, Włodzimierz. 2002. Lecznictwo niemedyczne w społeczeństwie pluralistycznym. Wybrane aspekty socjologiczne. W: J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 235-242.

Rothbard, Murray N. 2007, Ekonomia wolnego rynku. T. 1. Warszawa: Fijorr Publishing.

Szacki, Jerzy. 2005. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Traditional medicine, , dostęp 19 czerwca 2015.

Uramowska-Żyto, Barbara. 2009. Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby. W: A. Ostrowska (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie, analizy, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 65-86.

Uramowska-Żyto, Barbara. 1992. Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.Data publikacji: 2020-11-16 21:41:18
Data złożenia artykułu: 2020-11-16 21:09:11


Statistics


Total abstract view - 467
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 398

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Łukasz Stefaniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.