X, Y and Z Strauss’ and Howe's Theory of Generational Cycles in the Light of Former Theories

Maciej Folta

Abstract


The aim of this paper is to familiarize Polish academic readers with hypothesis of secular cycle introduced by William Straussa and Neil Howe. In their book, The Fourth Turning: What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny, authors propose to look at human generations succession as a cycle, during which some tendecnies and attitudes rise and fall. I will present the notions of the book compared to some classic theorists of generations, like, among others, Mannheim, Ortega y Gasset, Garewicz. 


Keywords


generation; generational cycle; secular cycle; historiosophy; metahistory

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Alexander, M. A. (2005, 28 kwietnia). The Paradigm Cycle Model [wpis na blogu]. https://safehaven.com/article/2959/the-paradigm-cycle-model

Fatyga, B. (2005). Pokolenie. W: H. Kubiak (red.), Encyklopedia socjologii. Suplement. Oficyna Naukowa.

Garewicz, J. (1983). Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna. Studia Socjologiczne, 1, 75–87.

Howe, N., Strauss, W. (1999). The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. Three Rivers Press.

Jurszo, R. (2019, 20 listopada). Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ma głęboki sens. Czego nie rozumieją prawicowi publicyści. Oko Press. https://oko.press/mlodziezowy-strajk-klimatyczny-ma-gleboki-sens-czego-nie-rozumieja-prawicowi-publicysci/

Kowalski, M. (2019). Generational cycles and changes in time and space. Geographia Polonica, 92(3), 253–273.

Lind, M. (1997, 26 stycznia). Generation Gaps. New York Review of Books. https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/97/01/26/reviews/970126.26lindlt.html?_r=1

Long, T. J., Long, L. (1984). What Is Meant by “Latchkey Children”? W: Current topics in early childhood education, 5, 141.

Małolepsza, M. (2016, luty 25). Klucz na szyję, krzyżyk na drogę. Gazeta Wyborcza. https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,35596,19680010,klucz-na-szyje-krzyzyk-na-droge.html

Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. W: P. Kecskemeti (red.), Karl Mannheim: Essays (s. 276–322). Routledge.

Nóżka, M., Smagacz-Poziemska, M. (2009). Dzieci ulicy wielkiego miasta. Państwo i Społeczeństwo, (2), 155–168.

Ortega y Gasset, J. (1992a). Po co wracamy do filozofii? W: S. Cichowicz (red.), Po co wracamy do filozofii? Spacja.

Ortega y Gasset, J. (1992b). Zadanie naszych czasów. W: S. Cichowicz (red.), Po co wracamy do filozofii? Spacja.

Ossowska, M. (1963). Koncepcja pokolenia. Studia Socjologiczne, 2, 47–51.

Peters, J. W. (2017, kwiecień 8). Bannon’s Views Can Be Traced to a Book That Warns, ‘Winter Is Coming’. The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/04/08/us/politics/stephen-bannon-book-fourth-turning.html

Whyte, W. H. (1956). The Organization Man. Simon and Schuster.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2020.8.2.23-37
Data publikacji: 2021-05-18 13:49:19
Data złożenia artykułu: 2021-05-17 22:42:00


Statistics


Total abstract view - 475
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 731

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Maciej Folta

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.