An (Un)Comfortable Old Age. On Dementia in Television Programmes and Films

Hanna Grzesiak

Abstract


The number of elderly people not only in Poland but also around the world is growing rapidly. Due to this fact, more and more attention is paid to the aging process and old age itself. Although the elderly are becoming more and more visible in the media, as evidenced by the increasing number of television programs with their participation, the issue of dementia is still a topic that is rarely discussed in public discourse and in movies.The aim of the article is to analyze television programs and movies that have been broadcast in recent years and to trace the contexts in which dementia is presented, which today is a significant problem not only for the patient's family but also for the entire society. 


Keywords


starzenie się; starość; demencja; film

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aupetit, H. (1998). Choroba Alzheimera. Porada bez wizyty. Warszawa.

Barczak, A. (2018). Wczesne rozpoznawanie choroby Alzheimera. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 14(2), 157–166.

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań.

Biechowska, D., Orłowska, E. (2012). Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych. Polski Przegląd Neurologiczny, 8(2), 66–75.

Budson, A. E., Solomon, P. R. (2016). Memory Loss, Alzheimer’s Disease, and Dementia: A Practical Guide for Clinicals. Edinburgh.

Górecki, M. (2019). Starzenie się i starość w aspekcie polityki społecznej. Praca Socjalna, 5(34). 85–103.

Grochmal-Bach, B. (2007). Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera. Podejście terapeutyczne. Kraków.

Grzesiak, H. (2009/2010). Problemy osób cierpiących na Alzheimera i ich opiekunów. W: D. M. Piekut-Brodzka (red.), Wielowymiarowość diagnozy sytuacji i działań socjalnych. Wybrane przykłady (s. 104–120). Warszawa.

Jagielska, K., Pikuła N. M. (2019). Portrayal of the older people in the advertising in the Pollish media. W: K. Jagielska, J. M. Łukasik, N. M. Pikuła (red.). Senior in the social media and spaces (s. 69–87). Kraków.

Jarecka, U. (2001). Starość w mediach – konteksty, tendencje, przemilczenia. Kultura Współczesna, 2–3, 98–113.

Jefferies, K., Agrawal, N. (2009). Early onset dementia. Advances in Psychiatric Treatment. 15(5). 380–388.

Mace, N., Rabins, P. (2005). 36 godzin na dobę. Poradnik dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz zaburzeniami pamięci w późnym okresie życia. Warszawa.

Maslach, Ch. (2009). Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 13–32). Warszawa.

Opala, G. (2010). Choroby mózgu w świetle starzejącej się Europy. Polski Przegląd Neurologiczny, 6, 86–87.

Pikuła, N. (2016). Obraz osoby starszej w przestrzeni medialnej. Studia Socialia Cracoviensia 8, 2(15) 199–215.

Rocznik Demograficzny 2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rusinek, K. (2015). Zespół wypalenia sił u matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna, 1, 16–27.

Stefaniak‑Hrycko, A. (2012). Starość w reklamie telewizyjnej – śmieszy czy przeraża? Nowiny Lekarskie, 1(81), 89–95.

Steuden, M. (2011). Zespoły otępienne w starszym wieku. W: S. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (red.), Starzenie się z godnością (s. 241–249). Lublin.

Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2012). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa.

Sztompka, P. (2005). Socjologia wizualna. Warszawa.

Wray, A. (2020). The Dynamics of Dementia Communication. Oxford.

Zakowicz, I. (2012). Starzenie się w kulturze młodości. Wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie. Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 381–388.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2020.8.2.112-125
Data publikacji: 2021-05-18 13:49:23
Data złożenia artykułu: 2021-05-17 23:45:58


Statistics


Total abstract view - 575
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 321

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Hanna Grzesiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.