How do Public Figures Get Involved in the Fight Against a Pandemic? Analysis of Selected Profiles in Social Media

Patrycja Cheba

Abstract


Due to the subsequent isolation caused by the coronavirus pandemic, social media has become a key element in promoting social activity and civic engagement. The purpose of the article is to present a review and analysis of profiles in social media of public figures who were involved in the fight against the virus during a pandemic in Poland. The choice of profiles was made on the basis of the popularity of fanpages in social media. The presentation contains fanpages in social media. The presentation contains an analysis of the results of quantitative and qualitative research on Facebook: Robert Lewandowski, Ewa Chodakowska and Agnieszka Radwańska. In the article, the author attempts to answer the question: Do recipients who observe a given fanpage receive social activity of their idol positively? Will pandemic posts be more commented on, liked by recipients than posts from everyday life, if so why? What social campaigns are published most often? 


Keywords


social media; fanpage; comments; authority; public figures

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baker, P. (2006). Moral panic and alternative identity construction in Usenet. Journal of Computer-Mediated Communication, 7(1), https://doi.org/10.1111/j.1083-6101. 2001.tb00136.x

Biografia Agnieszki Radwańskiej. (2020, marzec). [Wpis na stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego]. Pobrane z: https://olimpijski.pl/olimpijczycy/agnieszka-radwanska/

Biografia Ewy Chodakowskiej. (2020, marzec). [Wpis na stronie internetowej BeActiveTV]. Pobrane z: https://beactivetv.pl/osoba/ewa-chodakowska

Całek, A., Lachowska, K., Magdziarz-Lisowska, M., Pielużek, M., Wietoszko, R. (2019). Hejt. Nienawiść w mediach. Diagnoza i badanie. Libron, Wyd. AT.

Cebulak, J., Słoń, W. (2018). Sportowy content marketing – efektywność kreowania wizerunku na Instagramie. W: J. Batorski, I. Perechuda, Menedżer wobec przedsięwzięć sportowych (s. 23–37). Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Eberl, J.-M., Tolochko, P., Jost, P., Heidenreich, T., & Boomgaarden, H. G. (2020). What’s in a post? How sentiment and issue salience affect users’ emotional reactions on Facebook. Journal of Information Technology & Politics, 17(1), 48-65. https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1710318

Jędrychowska, B. (2017). Wychowawca, nauczyciel, mistrz. O potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lasswell, H., Abraham, K. (1950). Power and Society: A Framework for Political Inquiry. W: M. Cichmińska, A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, Postać w kulturze wizualnej. Tom 4: Media, słowa, wizerunki, (s. 147–156). Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Lazarus, R. S., Smith, C. A. (1988). Knowledge and Appraisal in the Cognition—Emotion Relationship. Cognition & Emotion, 2(4), 281–300. https://doi.org/10.1080/02699938808412701

Matusiak, I., Naruszewicz-Duchlińska, A. (2009). (Anty)Marketingowa rola negatywnych komentarzy w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro. Mińsk: Паланістыка. – Полонистика–Polonistyka, 71–82.

Myśliwiec, M. (2019). Portale społecznościowe. Czy są miejscem występowania zjawisk społecznych? W: I. Koutny, I. Stria. (red.). (2020). Język, komunikacja, informacja, (14), 118–138. Pobrane z: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22645/21490

Michalczyk, S. (2009). Uwagi o analizie zawartości mediów. Rocznik Prasoznawczy, (3), 95–109.

Miotk, A. (2016). Nowy PR: jak Internet zmienił public relations. Słowa i Myśli.

Oficjalny profil Agnieszki Radwańskiej. (2020, 14 kwietnia). Pobrane z: https://www.facebook.com/AgnieszkaRadwanska1/

Oficjalny profil Ewy Chodakowskiej. (2020, 20 marca). Pobrane z: https://www.facebook.com/chodakowskaewa/

Oficjalny profil Roberta Lewandowskiego. (2020, 21 marca). Pobrane z: https://www.facebook.com/rl9official/

Oficjalna strona UNICEF Polska. (2020, 21 marca). Pobrane z: https://www.unicef.pl/O-nas/Nasz-zespol/Ambasadorowie-Dobrej-Woli-UNICEF/Robert-Lewandowski

Różańska, D. (2016, 10 czerwca). Liczne marki, które promuje Robert Lewandowski, nie zyskają już na prestiżu. Press. Pobrane z: https://www.press.pl/tresc/44319,liczne-marki_ktore-promuje-robert-lewandowski_-nie-zyskaja-juz-na-prestizu

Raport coronavirus disease (COVID-19) pandemic. (2020, marzec). [Wpis na stronie internetowej World Health Organization]. Pobrane z: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Raport mapa zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2). (2020, marzec). [Wpis na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Polsce]. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/koronawirus/ wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport profili sportowców w mediach społecznościowych. (2020, marzec). [Wpis na stronie internetowej SoTrendera]. Pobrane z: https://www.sotrender.com/trends/facebook/poland/202004

Raport Statista. (2020, marzec). [Wpis na stronie internetowej Statista]. Pobrane z: https://www.statista.com/statistics-/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/

Simon, Y. R. (1993). Filozofia rządu demokratycznego. W: A. Tasak, Autorytet władzy – władza autorytetu. Autorytety w polskiej przestrzeni publicznej, (15), 193–204. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Szlachta, B. (2004). Autorytet. W: Słownik społeczny (s. 27). Wyd. Wam.

Sztumski, W. (2009). Frymarczenie autorytetami. W: B. Jędrychowska, Wychowawca, nauczyciel, mistrz. O potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty (s. 27). Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ziegele, M., Weber, M., Quiring, O., & Breiner, T. (2018). The dynamics of online news discussions: effects of news articles and reader comments on users’ involvement, willingness to participate, and the civility of their contributions. Information, Communication & Society, 21(10), 1419-1435. https://doi.org/10.1080/ 1369118x.2017.1324505
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2020.8.2.141-159
Data publikacji: 2021-05-18 13:49:26
Data złożenia artykułu: 2021-05-18 11:35:54


Statistics


Total abstract view - 645
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 321

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Patrycja Cheba

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.