Family and Life Values of Juveniles of Youth Educational Centers

Marta Burdach

Abstract


The purpose of this Article was to examine the declarations of the pupils of the Youth Educational Centres concerning their family and life values. The research method used in this work is a survey, which was conducted in 2019. In my deliberations, I hypothesized that in the study group, boys in centres would be more likely than girls to declare they possess hedonistic values and accept illegal behaviour, while girls would mostly point to vital and family values. Author’s research shows that there were slight differences between the declarations of both sexes, which show that boys have a greater tolerance for inappropriate behavior and identify mainly with the values associated with a life full of entertainment and money. What unites boys and girls is the high position of family values. This is in line with the results of other studies present in the literature of the subject. The values that Poles have declared most important for years are love, health and family. This is confirmed by the results of the studies carried out.


Keywords


values; life values; family values; youth; resocialization

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aleksiejuk, E. (2015). Wpływ relacji rodzicielskich na wychowanie i kształtowanie się tożsamości dziecka. Nova Socialna Edukacia Cloveka, 4, 166–172.

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Bernardinum.

Bernasiewicz, M., Noszczyk-Bernasiewicz, M (2017). „Nieobecny ojciec” – casus rodzin nieletnich przestępców. Studia Edukacyjne, 44, 161–163.

Boczkowska, M. (2016). Wartości osobiste preferowane przez młodzież gimnazjalną a wybrane wskaźniki socjodemograficzne. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(3), 223–240.

Boguszewski, R. (2016). Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży. Młodzież, 52–75.

Borzucka-Sitkiewicz, K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Domalewski, J. (2013). System wartości młodzieży gimnazjalnej. Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, 1–45.

Dubis, M. (2014). Wartości i style życia młodzieży. Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 35–36.

Dziwańska, K. (2013). Wartości cenione przez młodzież wybrane uwarunkowania społeczno-kulturowe. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 7, 96–112.

Florczykiewicz, J. (2016). Interpretacja wartości i norm społecznych przez młodzież – analiza porównawcza. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 15(2), 249–250.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (2017). Ubóstwo dzieci, 2.

Jasińska-Kania, A., Marody, M. (2006). Polacy w procesie przemian norm i wartości społeczeństw Europy. Polska w zjednoczonej Europie. Substrat ludzki i kapitał społeczny. Materiały z Konferencji Komitetu. Polska w Zjednoczonej Europie przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Rektorów Polskich.

Kabacińska, K. (2010). Wprowadzenie. W: D. Hildenbrandt-Wypych, K. Kabacińska (red.), Młodzież i sukces życiowy (s. 7–8). Impuls.

Kloska, G. (1982). Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. PWN.

Kowalewski, T. (2014). Wzajemna zależność między aspiracjami kształcenia się rodziców a aspiracjami edukacyjnymi młodzieży. Pogranicze. Studia Społeczne, 24, 117–127.

Kowalik, P., Pośpiech, L. (2009). Istota wartości i ich znaczenie w edukacji. Nauczyciel i Szkoła, 4, 26.

Krajewska, A. (2015). Konsumpcjonizm jako zagrożenie dzieci i młodzieży. Wyzwania dla edukacji. Journal of Modern Science, 3(26), 115–127.

Krzywak, E., Łysiak, M., Smoczyńska, S., Szulc, A., Urbanek, E. (2017). System wartości i normy w życiu młodzieży Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku.

Łobocki, M. (2006). Wychowanie moralne w zarysie. Impuls.

Machura, P. (2011). Normy moralne, ideały i supererogacja. Folia Philosophica, 29, 278–280.

Mariański, J. (2011). Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994–2009. Wyd. KUL.

Mariański, J. (2008). Społeczeństwo i moralność. Wyd. Diecezji Tarnowskiej.

Mitręga, A. (2011). Od rodziny postradycyjnej do postmodernistycznej – współczesne modele relacji rodzinnych. Wychowanie w Rodzinie, 3, 55–84.

Misztal, M. (1980). Problematyka wartości w socjologii. PWN.

Pawełczyńska, A. (2004). Głowy hydry. O przewrotności współczesnego zła. TEST.

Rybczyńska, D. A., Olszak-Krzyżanowska, B (1999). Aksjologia pracy socjalnej – wybrane zagadnienia. Biblioteka Pracownika Socjalnego.

Skibska, J. (2012). Środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój dziecka. Przekraczanie Granic, 2, 109–116.

Stake, R. E. (2009). Jakościowe studium przypadku. PWN.

Stępień, A. (1980). Elementy filozofii. KUL.

Szachaj, A. (2008). Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki. Wyd. Naukowe UMK.

Szymczyk, L. (2017). Rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości. Łódzkie Studia Teologiczne, 26, 7–8.

Zaremba, K. (2015). Charakterystyka nieprzystosowania społecznego młodzieży podsądnej. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 27, 8–10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2021.9.1.60-74
Data publikacji: 2021-11-30 12:18:35
Data złożenia artykułu: 2021-11-30 10:04:11


Statistics


Total abstract view - 432
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 170

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Marta Burdach

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.