From the research of Rev. Professor Janusz Mariański on religiosity and morality of secondary school youth in Poland

Józef Baniak

Abstract


*

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baniak, J. (2005). Jaka jest naprawdę religijność i moralność młodzieży polskiej z początku XXI wieku?, Socjologia Religii, 3, 7–12.

Baniak, J. (2015). Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji. Nomos.

Borowik, I. (2012). Religijność w Polsce w okresie transformacji – na tropach zmian. W: K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne (s. 333–348). PAN Warszawska Drukarnia Naukowa.

Ciupak, E. (1984). Religijność młodego Polaka. Książka i Wiedza.

Zaręba, S. H. (2003). Religijność młodzieży polskiej w warunkach nowego ładu społeczno- -politycznego, Ateneum Kapłańskie, 141(2–3), 275–298.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2021.9.1.76-84
Data publikacji: 2021-11-30 12:18:36
Data złożenia artykułu: 2021-11-30 10:10:52


Statistics


Total abstract view - 243
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 124

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Józef Baniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.