Student Perceptions of the Premise of the Comprehensive Law Movement. Research Report

Patryk Patoleta

Abstract


The increasing crisis of the public judiciary, associated with the excessive length of court proceedings, the decline in public confidence in the institution and its excessive formalization, encourages the need to seek alternative methods of conflict resolution. According to the author, the answer to the above is the implementation of an innovative legal movement functioning under the name of Comprehensive Law Movement. The above-mentioned movement is based on the principles of positive influence of law, it promotes the development of internal virtues and at the same time revalorizes therapeutic elements in the process of law practice. In view of the multi-faceted nature of the application and social operation of law, holistic lawyers use a range of tools that constitute the modules of the Comprehensive Law Movement, such as Therapeutic jurisprudence, Procedural justice, Holistic justice, Creative problem solving, Preventive law, Collaborative law, Transformative Mediation, Restorative justice and Problem-solving courts. The development of the Comprehensive Law Movement in Poland and Europe is determined by the involvement of the legal communities, the raising of awareness of alternative methods of dispute resolution and appropriate therapeutically-oriented legal education. In order to study the possibility of implementation of the movement’s elements, research was conducted to examine the potential recipients’ attitudes towards the assumptions of the individual modules. The article describes the methods and presents the results of the conducted social research, with an indication of the influence of legal education and predispositions to perform particular legal careers on the acceptance of the various modules of the Comprehensive Law Movement. 


Keywords


alternative dispute resolution; sociology of law; Comprehensive Law Movement; social impact of law; legal consciousness

Full Text:

PDF

References


Auschwitz-Birkenau na liście Światowego Dziedzictwa. http://www.auschwitz.org/muzeum/unesco/

Bibliografia Historii Polski. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale/33350,Bibliografia-HistoriiPolskiej.html

Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. https://www.polin.pl/pl/budynek-muzeum

CBOS, 2019, Postrzeganie II wojny światowej i poparcie dla domagania się reparacji od Niemiec. Komunikat z badań nr 113/2019, Centrum Badania Opinii Społecznej. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_113_19.PDF

Erll, A. (2018). Kultura pamięci. Wprowadzenie. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Friszke, A. (2016). Historiografia polska po 1989 roku. W: M. Kruszyński, S. Łukasiewicz, M. Mazur, S. Poleszak, P. Witek (red.), Klio na wolności: historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku (s. 73–80). Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Grabski, A.F. (1996). Perspektywy historii historiografii w okresie przezmian. Tezy do dyskusji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 15(55), 5–13.

Grabski, A.F. (2006). Dzieje historiografii. Wyd. Poznańskie.

Historia Instytutu Żydowskiego. https://www.jhi.pl/instytut/historia

Historia muzeum POLIN. https://www.polin.pl/pl/about-the-museum/historia-od-idei-przez-ohel-domuzeum-polin

Historia Narodowego Archiwum Cyfrowego. https://www.nac.gov.pl/instytucja/dzieje-instytucji

Katyń – kalendarium. https://katyn.ipn.gov.pl/kat/histori/kalendarium-1/3605,19902 005.html

Kawalec, K. (2009). Historia najnowsza po roku 1989 – problemy, wyzwania, bariery. W: P. Skibiński, A. Przeszowska (red.), Spojrzenie w przeszłość. Konferencja Muzeum Historii Polski (s. 157–166). Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Kehl, K. (2020). Analiza bibliografii historii polskiej II wojny światowej za lata 1989-2014 (praca niepublikowana). Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Kula, M. (2008). Co zbudować, co zburzyć? O świadectwach pamięci w Polsce w 2007 r. Przegląd Historyczny, 99(1), 105–116.

O Instytucie Pileckiego. https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut

Pracownia Bibliografii Bieżącej. https://ihpan.edu.pl/struktura/zaklad-bibliografii-historiipolskiej/pracownia-bibliografii-biezacej

Szacka, B. (2006). Czas przeszły, pamięć, mit. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Szpociński, A. (2009). II wojna światowa w komunikacji społecznej. W: P.T. Kwiatkowski, L.M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński (red.), Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego (s. 55–80). Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Szpociński, A. (2014). Nośniki pamięci. Miejsca pamięci. Sensus Historiae, 17(4), 17–26.

Westfal, S. (1950). Radziecki czy sowiecki? Kultura, (7), 204–209.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2022.10.1.78-110
Data publikacji: 2022-11-12 14:26:52
Data złożenia artykułu: 2022-11-12 00:03:14


Statistics


Total abstract view - 161
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 79

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Patryk Patoleta

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.