Experiencing old age and mental health

Adam A. Zych

Abstract


*

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dobre praktyki w procesach recenzyjnych w nauce. (2011). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. https://www.bip.pw.edu.pl/content/download/31268/299515/file/Dobre_praktyki_recenzyjne.pdf

Culture.pl. Julia Hartwig, „Jasne niejasne”. https://culture.pl/pl/dzielo/julia-hartwig-jasne-niejasne

Difin, Jak wydać książkę. https://difin.pl/jak-wydac-ksiazke

Kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych. (2001). https://home.cyf-kr.edu.pl//~atpolakp/metodologia/Kodeks.pdf

Niewęgłowski, A. (2021). Prawo autorskie. Komentarz. Wolters Kluwer.

Polska Norma PN-79/N-01222: Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa. (1979). Wydawnictwa Normalizacyjne.

Rocznik Demograficzny 2018. (2018). https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2018,3,12.html

Rocznik Demograficzny 2020. (2020). https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2020,3,14.html

Rozszerzony Kodeks Dobrych Obyczajów w publikacjach naukowych. (1969). Informacje. Wskazówki. Wytyczne, 1(69), 3–23.

Zalewska, J. (2009). Stary człowiek w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów. Szkoła Nauk Społecznych. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6291/zalewska%20doktorat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Zych, A. (red.). (2017). Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (t. 4.). Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2022.10.1.112-123
Data publikacji: 2022-11-12 14:26:52
Data złożenia artykułu: 2022-11-12 00:09:09


Statistics


Total abstract view - 150
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 74

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Adam A. Zych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.