Religijne, społeczne i kulturowe funkcje meczetu

Tomasz Stefaniuk

Streszczenie w języku polskim


Podstawową funkcją każdego meczetu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca (przestrzeni) do odprawiania modlitwy, w tym przede wszystkim modłów zbiorowych – piątkowych, świątecznych i innych. Nie oznacza to jednak, że meczet należy pojmować wyłącznie jako muzułmański „dom modlitwy”. Jest tak między innymi dlatego, że w islamie religijne praktyki nie ograniczają się tylko do modlitwy. Analiza źródłowych tekstów islamu, tj. Koranu i hadisów, a także ujęcie rozwoju meczetu w perspektywie historycznej wskazują, że meczet to nie jedynie budynek, lecz swego rodzaju „centrum islamu”, które pełni pełniące różnorakie funkcje. Są to – oprócz funkcji religijnych – przede wszystkim funkcje społeczne, kulturowe, edukacyjne, reprezentacyjne oraz administracyjne.

Słowa kluczowe


islam; islamski; religia; muzułmanie; muzułmański; meczet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alavi K., The Mosque within the Muslim Community, UK Islamic Mission, Birmingham–Islamabad 2004.

Allievi S., Conflicts over Mosques in Europe: Between Symbolism and Territory, [w:] Islam and Public Controversy in Europe, red. N. Göle, Ashgate, Farnham 2013, s. 69–82.

Aazam Z., The Social Logic of the Mosque, [w:] Proceedings from the 6th International Space Syntax Symposium, red. A. S. Kubat, Stambuł 2007, http://www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr/papers.htm [dostęp: 06. 03.2015].

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Dialog, Warszawa 2006.

Dziekan M. M., Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1997.

Hellyer H. A., Muslims of Europe. The „Other” Europeans, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009.

History of Madinah Munawwarah, red. S. - R. Mubarakpuri, b.m.w. 2002.

History of Makkah, red. S. - R. Mubarakpuri, Darus-Salam Publications, Riyadh 2002.

Islam i obywatelskość w Europie, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pędziwiatr, P. Kubicki, Warszawa 2006.

Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996.

Konopacki A., Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku¸ Warszawa 2010.

Koran, tłum. J. Bielawski, PIW, Warszawa 1986.

Kuban D., Muslim Religious Architecture. Part 1. The Mosque and Its Early Development, E. J. Brill, Leiden 1974.

Laugu N., The Roles of Mosque Libraries Through History. „Al-Jami'ah” 2007, nr 45 (1).

Mądrości Proroka (Hadisy), red. J. Danecki, Dialog, Warszawa 1993.

Mahomet – o małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Wybór hadisów, red. J. Kozłowska, Dialog, Warszawa 1999.

Mawlawi F., Prosty wykład głównych praktyk religijnych islamu, Wydawnictwo SSM, Białystok 2003.

Nielsen J., Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press, Edinburgh 2004.

Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, red. S. Chazbijewicz, M. Turowski, K. Skarbek, Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław 2012.

Qasmi A. H., International Encyclopaedia of Islam, t. 1. Isha Books, Delhi 2006.

Rasdi M. T. H. M., Rethinking the Mosque in the Modern Muslim Society, Institut Terjemahan & Buku Malaisya Berhad, Kuala Lumpur 2014.

Rasdi M. T. H. M., The Mosque as a Community Development Centre: Programme and Architectural Design Guidelines for Contemporary Muslim Societies, Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur 1998.

Skowron-Nalborczyk A., Mosques in Poland. Past and Present, [w:] Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, red. A. Skowron-Nalorczyk, University of Warszawa, War-szawa 2011, s. 183–193.

Stefaniuk T., Al-Kindi i początki filozofii w świecie islamu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Stefaniuk T., Czy istnieje „polski islam”? O islamie i muzułmanach w Polsce, „Teofil. Pismo Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów” 2006, nr 2 (24), s. 125–135.

The Mosque in America: A National Portrait. A Report from the Mosque Study Project, red. S. Bagby, P. Pearl, B. Froehle, Council on American-Islamic Relations, Washington 2001.

The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought, red. G. Bowering, P. Crone, W. Kadi, M. Mirza, D. J. Stewart, M. Q. Zaman, Prince-ton University Press, Princeton 2013.

Yearbook of Muslims in Europe, red. S. Akgönül, A. Alibašić, J. Nielsen, E. Racius, Brill Academic Publishers, Leiden 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.16.83
Data publikacji: 2016-03-21 00:00:10
Data złożenia artykułu: 2015-11-02 12:54:34

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Tomasz Stefaniuk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl