Debata Samuela P. Huntingtona z Francisem Fukuyamą

Kamil Szymański

Streszczenie w języku polskim


W artykule analizuję teorię „końca historii” Francisa Fukuyamy w kontekście krytyki Samuela Huntingtona zawartej w artykule Z historii nie ma wyjścia. Przedstawiam różnice w rozumieniu pojęcia „końca historii” u obu tych autorów oraz u innych krytyków teorii „końca”, która formułowana była w nawiązaniu do Hegla. Wskazuję również pewne podobieństwa w często sobie przeciwstawianych koncepcjach Huntingtona i Fukuyamy.


Słowa kluczowe


Fukuyama; Huntington; Hegel; koniec historii; zderzenie cywilizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barker P., The Clash of Civilizations Twenty Years On, e-International Relations, Bristol 2013, http://www.e-ir.info/wp-content/uploads/ Clash-of-Civilizations-E-IR.pdf, [dostęp: 27.11.2015].

Dupkala R., O mesjanizmie: refleksje filozoficzne, tłum. M. Aleksandrowicz, Wydawnictwo Kos, Katowice 2005.

Fukuyama F., Wystąpienie końcowe, [w:] Czy koniec historii?, red. I. Lasota, tłum. B. Stanosz, „Konfrontacje”, t. 13, Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Warszawa 1991.

Fukuyama F., Koniec historii?, [w:] Czy koniec historii?, red. I. Lasota, tłum. B. Stanosz, „Konfrontacje”, t. 13, Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Warszawa 1991.

Fukuyama F., Reflections on the End of History, Five Years Later, „History and Theory” 1995, t. 34, nr 2, s. 27–43.

Fukuyama F., Ostatni człowiek, tłum. T. Bieroń, Zysk i S-ka Wydawnic-two, Poznań 1997.

Fukuyama F., Has history started again?, „Policy” 2002, t. 18, nr 2, s. 3–7.

Fukuyama F., Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2004.

Fukuyama F., Koniec historii, tłum. T. Bieroń, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011.

Georghiou C., Unexpected convergence: the Huntington/Fukuyama debate, „Acta Academica Critical views on society, culture and politics”, 2014, nr 46.

Gray J. E., Global utopias and clashing civilizations: misunderstanding the present, „International Affairs” 1998, nr 74, s. 149–163.

Hegel G. W. F., Wykłady z filozofii dziejów, tłum. J. Grabowski i A. Landman, t. 1, PWN, Warszawa 1958.

Himmelfarb G., Hegel nie był utopistą, [w:] Czy koniec historii?, red. I. Lasota, tłum. B. Stanosz, „Konfrontacje”, t. 13, Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Warszawa 1991.

Huntington S. P., Z historii nie ma wyjścia, [w:] Czy koniec historii?, red. I. Lasota, tłum. B. Stanosz, „Konfrontacje”, t. 13, Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Warszawa 1991.

Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2008.

Kagan R., The return of history and the end of dreams, Knopf, New York 2008.

Kurtz S., The future of history, Policy Review, 2002, https://www.foreig naffairs.com/articles/2012-01-01/future-history,[dostęp: 18.12.2015].

Wieseltier L., Niepożądani goście, [w:] Czy koniec historii?, red. I. Lasota, tłum. B. Stanosz, „Konfrontacje”, t. 13, Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Warszawa 1991.

Žižek S., First As Tragedy, Then As Farce, Verso 2009.

http://people.howstuffworks.com/patriot-act.htm [dostęp: 27.11.2015].

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/francja-senat-zgadza-sie-na-stan-wyjatkowy,596297.html [dostęp: 15.01.2016].

http://www.hongkong.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/o_hongkongu/ustroj/ [dostęp: 16.01.2016].

mm/ja, Hollande: Francja jest w stanie wojny. Będziemy bombardować z jeszcze większą intensywnością, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/hollande-francja-jest-w-stanie-wojny-z-terroryzmem,5949 45.html [dostęp: 27.11.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.16.49
Data publikacji: 2016-03-21 00:00:08
Data złożenia artykułu: 2016-01-19 13:14:22

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Kamil Szymański

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl