Reportaż: sztuka codzienności, codzienność sztuki

Paula Milczarczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki związanej z twórczością reportażową w kontekście refleksji nad sztuko-podobną naturą rzeczywistości pozaartystycznej. Reportaż jako hybrydyczna forma twórczości bazująca na materiale z jednej strony: zastanym, zaś z drugiej – noszącym znamiona artystyczne analizowany jest w tekście w ramach tzw. „estetyki rzeczywistości” Marii Gołaszewskiej. Sztuko-podobny charakter rzeczywistości zastanej, wykorzystywany jako materia reportażu, powiązany zostaje z aktem odczytywania zdarzeń świata pozaartystycznego przez pryzmat kategorii związanych ze sztuką. Tym samym omawiana dziedzina twórczości ukazana zostaje jako rezultat poznawczego przemieszania dwóch porządków: sztuki i rzeczywistości.


Słowa kluczowe


reportaż; estetyka rzeczywistości; sztuka; sztuko-podobna rzeczywistość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gołaszewska, Maria. Estetyka rzeczywistości. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1984.

Gołaszewska, Maria. Zarys estetyki. Warszawa: PWN, 1984.

Gołaszewska, Maria. „Ontologizacja sztuki – estetyzacja rzeczywistości – kreacjonizm estetyki.” W: Estetyczne przestrzenie współczesności, red. Anna Zeidler-Janiszewska, 13-28. Warszawa: Instytut Kultury, 1996.

Jakubowski, Piotr. „Narracyjność (z punktu widzenia semiotyki kultury).” Studia Kulturoznawcze 3, nr 1 (2013): 45–66.

Kąkolewski, Krzysztof. „Wokół estetyki faktu.” Studia Estetyczne 1965, t. 2: 264–268.

Leddy, Thomas. The Extra Ordinary in the Ordinary: The Aesthetics of Everyday Life. Peterborough, Ontario: Broadview Press, 2012.

Naukkarinen, Ossi. „Variations in Artification.” Contemporary Aesthetics 2012, nr 4: http://hdl.handle.net/2027/spo.7523862.spec.402 (dostęp: 05.12.2018).

Niedenthal, Chris. „«Czas Apokalipsy» Chrisa Niedenthala, rozmowę przeprowadziła Izabela Procyk-Lewandowska.” Gazeta.pl, 19.06.2009.

Nietzsche, Friedrich Wilhelm. Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm. Tłum. Bogdan Baran. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 2001.

Pękala, Teresa. Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000.

Sauerland, Karol. Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

Yazbek, Samar. Przeprawa. Moja podróż do pękniętego serca Syrii. Tłum. Urszula Gardner. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2016.

http://tymonmarkowski.com/portfolio/239-red (dostęp: 05.12.2018).

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,6704454,_Czas_Apokalipsy__Chrisa_Niedenthala.html (dostęp: 05.12.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2019.27.175-190
Data publikacji: 2019-07-30 20:19:17
Data złożenia artykułu: 2019-01-04 23:02:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Paula Milczarczyk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl