No 16 (2015)

Spis treści

Od redakcji
Leszek Kopciuch
3

Artykuły

Marcin Marian Krawczyk
PDF
5
Krzysztof Rojek
PDF
23
Kamil Szymański
PDF
49
Barbara Grabowska
PDF
63
Tomasz Stefaniuk
PDF
83

Recenzje

Dlaczego „wciskanie kitu” jest groźniejsze od kłamstwa? (H. G. Frankfurt, O wciskaniu kitu, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2008)
Krzysztof Rojek
PDF
103

Sprawozdania i komunikaty

Sprawozdanie z II ogolnopolskiej konferencji naukowej "Co i jak poznajemy przez obrazy?” (Kazimierz Dolny, 2–4 września 2015)
Krzysztof Rojek
PDF
111
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME 2015 (Lublin, 12–13 grudnia 2015)
Krzysztof Rojek
PDF
115