Autor - szczegóły

Strządała, Agata

  • No 5 (2013) - Recenzje
    Kulturowa historia niedźwiedzia – od władcy umysłów do dziecięcej maskotki. O książce Michela Patoureau The Bear. History of a Fallen King
    Szczegóły  PDF