Autor - szczegóły

Barański, Jarosław, Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska