Autor - szczegóły

Kleszcz, Justyna

  • No 9 (2014) - Artykuły
    Wpływ zwierząt na formę współczesnych siedzib ludzkich. Zmiany społeczno - obyczajowe, a sposób postrzegania zwierząt we współczesnej przestrzeni miejskiej
    Streszczenie w języku polskim  PDF