Autor - szczegóły

Rojek, Krzysztof, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Filozofii, Polska

 • No 16 (2015) - Artykuły
  Kontrfaktyczna interwencja jako teoretyczne i praktyczne zagrożenie dla wolności. Krytyczna analiza Frankfurt Cases*
  Streszczenie w języku polskim  PDF
 • No 16 (2015) - Sprawozdania i komunikaty
  Sprawozdanie z II ogolnopolskiej konferencji naukowej "Co i jak poznajemy przez obrazy?” (Kazimierz Dolny, 2–4 września 2015)
  Szczegóły  PDF
 • No 16 (2015) - Sprawozdania i komunikaty
  Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME 2015 (Lublin, 12–13 grudnia 2015)
  Szczegóły  PDF
 • No 16 (2015) - Recenzje
  Dlaczego „wciskanie kitu” jest groźniejsze od kłamstwa? (H. G. Frankfurt, O wciskaniu kitu, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2008)
  Szczegóły  PDF