Autor - szczegóły

Zdybel, Lech, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • No 26 (2018) - Inne artykuły
    Czy kochasz Europę? „Filozoficzny sen” o nowym społeczeństwie, czyli szkic krytyczny o „nieznanej dotąd” Europie, totalitaryzmie, „bajdurzeniu”, ojkofobii i whataboutyzmie
    Streszczenie w języku polskim  PDF