Autor - szczegóły

Tużnik, Marta Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Polska