Autor - szczegóły

Rura, Mateusz, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska