Autor - szczegóły

Kłusek, Tomasz, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Filozofii i Socjologii. Zakład Estetyki, Polska

  • No 21 (2017) - Recenzje
    Ingardenowska koncepcja jakości metafizycznych zrekonstruowana i uzupełniona. Recenzja: Beata Garlej, Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016
    Streszczenie w języku polskim  PDF