Autor - szczegóły

Zimnica-Kuzioła, Emilia Anna, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Sztuki i Edukacji, Polska