Autor - szczegóły

Pawlak-Kindler, Agnieszka Maria, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska