Autor - szczegóły

Bieganowska-Skóra, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska