Autor - szczegóły

Antoszewska, Beata, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji 11-041 Olsztyn, ul. Żołnierska 14., Polska