Autor - szczegóły

Topij-Stempińska, Beata, Akademia Ignatianum w Krakowie