Author Details

Garbula, Joanna Maria, University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Social Sciences, Poland

  • Vol 4 (2020) - Reviews and reports
    Ryszard M. Łukaszewicz, Krystyna Leksicka, Aneks do skryptu dydaktycznego struktury modelu i rozwiązań praktycznych eksperymentalnego i innowacyjnego projektu Wrocławska Szkoła Przyszłości, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław 2020, pp. 112
    Details  PDF (Język Polski)