Review: Iwona Sierpowska, “Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego”, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, pp. 385

Wojciech Taras

Abstract


The reviewed monograph is the first study of this kind in the Polish doctrine of administrative law. It consists of a short introduction, five chapters, each of which is closed with a few-page selection of the jurisprudence of common and administrative courts, and an ending with a summary of the presented considerations and eight de lege ferenda remarks, as well as an extensive bibliography. The author analyzed a number of acts of different legal force concerning the administrative and legal consequences of death for the relatives and society. Attention was paid in particular to the issues of death of the guardian of a public administration body, the obligations of the medical facility towards the patient and his family, the preparation of a death certificate, handling of the corpse and the location of cemeteries.


Keywords


administrative law; administrative and legal consequences of death; obligations of the medical facility; location of cemeteries

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brown D., Shared plots to solve grave crisis, “The Guardian Weekly” 2004, no. 5.

Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980.

Ferens A., Administracja publiczna. Wprowadzenie do nauki administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Wprowadzenie, red. A. Ferens, I. Macek, Wrocław 1999.

Gajewski S., Jakubowski A., Nieakt w prawie administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 6.

Kobyliński Z., Współczesne problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce, [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. W. Szafrański, K. Zalasińska, t. 3, Poznań 2009.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.

Mazurkiewicz J., Pośmiertne nadawanie orderów i odznaczeń, „Palestra” 2012, nr 7–8.

Montaigne M. de, Próby. Księga pierwsza, Warszawa 1985.

Tabaszewski R.K., Jakubowski P., Ustawa o orderach i odznaczeniach. Komentarz, Lublin 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2020.3.233-240
Data publikacji: 2021-09-05 23:24:25
Data złożenia artykułu: 2020-10-23 15:34:46


Statistics


Total abstract view - 363
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 243

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.